Download  Print this page

Belangrijke Veiligheidsinformatie - Philips PR3743 Manual

Bluetouch pain relief patch.
Hide thumbs

Advertisement

Reacties en bijwerkingen
- Het is normaal dat de huid tijdens behandeling
een beetje rood wordt. De oorzaak van deze
roodheid is de toegenomen bloedcirculatie als
gevolg van de warmte van de BlueTouch Pain
Relief Patch. Deze roodheid is onschadelijk en
trekt weg nadat de behandeling is afgelopen.
- Soms kunt u na de behandeling bruining vaststellen.
De oorzaak van deze bruining is de blootstelling aan
licht - vergelijkbaar met het effect van blootstelling aan
zonlicht - of aan warmte. Dit effect is onschadelijk en
trekt na een aantal weken vanzelf weg, soms na een
paar maanden. Wacht met een volgende behandeling
tot de bruining is verdwenen. Om bruining te
voorkomen, stelt u voor de volgende behandeling een
lagere modus in en vermijdt u buitensporige druk op
de BlueTouch Pain Relief Patch tijdens de behandeling,
bijvoorbeeld door erop te gaan zitten of liggen of
door er zwaar tegenaan te leunen.
- Blauw licht kan tatoeages in het behandelgebied
verkleuren.
Belangrijke
veiligheidsinformatie
Waarschuwing
- Het doel van de BlueTouch Pain
Relief Patch is de behandeling van
rugpijn. Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden.
- Dit is een medisch apparaat.
Houd het apparaat buiten het
bereik van kinderen.
NEDERLANDS
197

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips PR3743

This manual is also suitable for:

Pr3741

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: