Download  Print this page

Signaler På Apparatet - Philips PR3743 Manual

Pain relief unit.
Hide thumbs

Advertisement

DANSK
64
Problem
Mulig årsag
Måske har
du ikke valgt
BlueTouch i
app'en.
Signaler på apparatet
Lydsignaler under behandlingen
- En dobbelttone (lav til høj) lyder, når behandlingen
starter, og intensiteten stiger fra energibesparende
indstilling til intensiteten for den valgte indstilling.
- En tredobbelt tone (høj til lav) lyder, når
behandlingen afsluttes.
Signaler for batterikapacitet
- Opladeindikatoren lyser konstant grønt, når
batteriet har nok strøm til mindst én behandling.
- Opladeindikatoren blinker langsomt grønt og
regelmæssigt under opladning.
- Opladeindikatoren lyser konstant orange, når
batteriet er næsten afladet og ikke indeholder
tilstrækkelig strøm til én behandling.
- Opladeindikatoren lyser konstant rødt i 8 sekunder,
og apparatet slukker, når batteriet er afladet.
Løsning
Kør app'en, tryk på
"Settings" (Indstillinger)
og derefter på
"Your devices" (Dine
apparater), og se, om
"BlueTouch" er på
listen. Hvis ikke, parrer
du enheden med din
smartenhed ved at
klikke på "Add new
BlueTouch" (Tilføj
ny BlueTouch) og
tænde for BlueTouch-
smertelindringsenheden.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips PR3743

   Related Manuals for Philips PR3743

This manual is also suitable for:

Pr3741

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: