Download  Print this page

Brug Af Apparatet - Philips PR3743 Manual

Pain relief unit.
Hide thumbs

Advertisement

Brug af apparatet

Anbringelse af apparatet
Du anbringer BlueTouch-smertelindringsenheden
på kroppen vha. én af stropperne, som følger med
apparatet. Der findes en særlig strop til behandling af
den øvre ryg og en særlig strop til behandling af den
nedre ryg.
Bemærk: Undlad at bære flere lag tøj eller stramt eller
tykt tøj over BlueTouch-smertelindringsenheden.
Placering af stroppen til den nedre ryg
Følg nedenstående trin, hvis du vil placere
BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen til
den nedre ryg.
1
Placer stroppen til den nedre ryg og
BlueTouch-smertelindringsenheden foran dig
på et bord. Skub venstre side af BlueTouch-
smertelindringsenheden bag stropåbningens
elastiske kant.
2
Skub derefter den anden ende af BlueTouch-
smertelindringsenheden bag åbningens
modsatte elastiske kant, så hele enheden er
inde i stroppen til den nedre ryg. Kontroller,
at stroppens materiale ikke dækker LED'erne.
Hvis det er nødvendigt, kan du flytte
BlueTouch-smertelindringsenheden en smule.
DANSK
53

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips PR3743

This manual is also suitable for:

Pr3741

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: