Download  Print this page

Efter Behandlingen - Philips PR3743 Manual

Pain relief unit.
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
238
- Run treatment in background (kör behandling i
bakgrunden)
- About (om)

Efter behandlingen

Försiktighet: Se till att du avslutar behandlingen i
appen innan du tar bort remmen med enheten från
ryggen.
1
Lossa remmen och ta bort enheten från
ryggen.
2
Ladda BlueTouch-smärtlindringsplattan om
laddningslampan lyser med fast orange sken (se
kapitlet "Ladda enheten"). Ta bort BlueTouch-
smärtlindringsplattan från remmen innan du
börjar ladda den.
Rengöring
Sänk inte ned BlueTouch-smärtlindringsplattan i
vatten och skölj den inte under kranen.
Ta alltid bort BlueTouch-smärtlindringsplattan från
remmen innan du lägger remmen i tvättmaskinen
för att rengöra den.
1
Rengör BlueTouch-smärtlindringsplattan med
en fuktig trasa efter användning.
2
Du kan tvätta BlueTouch-smärtlindringsplattans
remmar i tvättmaskinen när de blir smutsiga.
Försiktighet: Förhindra skador på BlueTouch-
smärtlindringsplattans remmar och andra kläder
i tvättmaskinen genom att tvätta remmarna i en
tvättpåse.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips PR3743

   Related Manuals for Philips PR3743

This manual is also suitable for:

Pr3741

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: