Download  Print this page

Kierrätys - Philips PR3743 Manual

Pain relief unit.
Hide thumbs

Advertisement

Takuun rajoitukset
Takuu ei koske hihnoja eikä tavallista kulumista.
Takuu raukeaa, jos et käytä BlueTouch Pain Relief
Patch -kivunlievityslaitetta tämän käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
Valmistajan juridinen osoite
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU).
- Tämä merkki tarkoittaa, että tuote sisältää kiinteän
ladattavan akun, jota ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2006/66/EY). Poista
akku tuotteesta noudattamalla kohdassa Akun
irrottaminen annettuja ohjeita.
- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
sekä ladattavien akkujen erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Akun poistaminen
Huomautus: Poista akku aina ennen kuin viet
laitteen valtuutettuun keräyspisteeseen. Jos akun
poistaminen on hankalaa, voit viedä laitteen Philipsin
palvelukeskukseen, jossa akku poistetaan ja laite
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
SUOMI
137

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips PR3743

This manual is also suitable for:

Pr3741

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: