Download  Print this page

Especificaciones - Panasonic EY0005 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

III.
INDICACIONES DE LAS LUCES
Parpadeando en rojo
Encendida en rojo
Parpadeando rápidamente en rojo
IV.

ESPECIFICACIONES

Modelo
Especificaciones eléctricas
Vea la placa del fabricante en la parte inferior del cargador.
Peso
7,2 V
EY9065
EY9066
1,2 Ah
Tiempo de
carga
1,7 Ah
2,0 Ah
NOTA: Esta tabla puede incluir modelos que no se encuentra a la venta en su zona.
Consulte el catálogo.
AVISO: • No utilice el adaptador de baterías EY0890 con el cargador de baterías
EY0005.
• No cargue otras baterías de Panasonic que no sean las indicadas más arriba.
El cargador se enchufa en una toma de CA.
Listo para cargar.
La batería está caliente. La carga empezará
cuando disminuya la temperatura de la batería.
No es posible cargar. La batería está obstruida
con polvo o funciona mal.
Cargando ahora
Carga terminada
EY0005
0,70 kg (1,54 libras)
9,6 V
12 V
EY9080
EY9001
EY9086
EY9005, EY9006
30 minutos
EY9180
EY9101
EY9182
45 minutos
EY9106
50 minutos
— 20 —
I.
VIGTIGE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
FOR BATTERIOPLADER OG
BATTERIER
GEM DISSE
1)
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Denne brugsvejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og brugsvejledninger for
batteriopladeren EY0005.
2) Før batteriopladeren tages i brug bør
du
læse
alle
instruktioner
forsigtighedsanmærkninger
opladeren, batteriholderen og på det
produkt, hvor batteriholderen bruges.
FORSIGTIG
3)
-For at reducere
risikoen for at komme til skade, må kun
det Panasonic-batteri, som vises på den
sidste side, oplades.
Andre typer batterier kan eksplodere og
medføre personskade og anden skade.
4) Udsæt ikke opladeren for regn eller
sne.
5) Træk i stikket i stedet for i ledningen,
når
du
tager
opladeren
ud
forbindelse. Derved reducerer du
risikoen for, at stikket og ledningen
lider skade.
6) Sørg for, at ledningen er placeret
således, at du ikke træder på den eller
falder over den og at den ikke
udsættes for skade eller strækkes for
meget.
7) Der må ikke anvendes forlængerledning.
8) Anvend ikke opladeren med beskadiget
ledning eller stik. Skift dem straks ud.
9) Anvend ikke opladeren, hvis den har
været udsat for et hårdt slag, har været
tabt eller på anden måde har lidt skade.
Lad en kvalificeret fagmand se på den.
10) Lad være med at skille opladeren ad.
Indlever den til en kvalificeret fagmand,
hvis reparation eller servicering er
nødvendig. Fejlagtig samling kan
resultere i risiko for elektrisk stød eller
brand.
11) For at reducere risikoen for elektrisk
stød, skal man tage opladeren ud af
forbindelse med stikkontakten, inden
vedligeholdelse
eller
rengøring
påbegyndes.
12) Opladeren og batteriet er specielt
konstrueret til at fungere sammen.
Forsøg ikke at oplade andre akku-
maskiner eller batterier med denne
oplader.
13) Forsøg ikke at oplade batteriet med
nogen
anden
oplader
end
anbefalede.
14) Forsøg ikke at skille batteriet ad.
15) Lad være med at opbevare maskinen
og
og
batteriet
steder,
temperaturen kan nå op på eller
overstige 50°C
(122°F) (som for
eksempel et i skur af metal eller en bil
om sommeren). Dette kan føre til
forringelse af batteriet.
16) Lad være med at oplade batteriet, hvis
temperaturen er UNDER 0°C (32°F)
eller OVER 40°C (104°F). Dette er
meget vigtigt, hvis du ønsker at holde
batteriet i optimal funktionsstand.
17) Brænd
ikke
batteriet.
Det
eksplodere, hvis det brændes.
18) Undgå farlige omgivelser. Anvend ikke
af
opladeren i damp eller under fugtige
forhold.
19) Opladeren er kun konstrueret til at fungere
med almindelig husholdningselektricitet.
Forsøg ikke at anvende den med nogen
anden spænding!
20) Misbrug ikke ledningen. Bær aldrig
opladeren ved at holde i dens ledning
og lad være med at rykke i ledningen,
når du tager den ud af forbindelse.
Hold ledningen på god afstand af
varme, olie og skarpe kanter.
21) Oplad altid batteriet på et godt ventileret
sted og lad være med at tildække
opladeren og batteriet med klude etc.
under opladningen.
22) Anvendelse af ekstraudstyr, som ikke
er anbefalet, kan resultere i risiko for
brand,
elektrisk
stød
personskade.
— 21 —
den
hvor
kan
og/eller

Advertisement

loading