Download Table of Contents Print this page

Makita DA4030 Instructions Manual page 9

Angle drill
Hide thumbs Also See for DA4030:

Advertisement

Table of Contents
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Installeren of verwijderen van de boor (Fig. 1)
LET OP:
Schakel het gereedschap altijd uit en haal het netsnoer
uit het stopcontact alvorens de boor te installeren of te
verwijderen.
Om de boor te installeren, steekt u de boor eerst zo ver
mogelijk in de boorkop. Draai de boorkop met de hand
vast. Plaats daarna de boorkopsleutel in elk van de drie
gaten en trek rechtsom aan. Zorg dat u de boorkop in alle
drie de gaten gelijkmatig aantrekt. Om de boor te
verwijderen, draait u de boorkopsleutel in één van de
gaten linksom. Draai vervolgens de boorkop met de hand
los. Berg de boorkopsleutel na het gebruik weer op zijn
oorspronkelijke plaats op.
Installeren van de zijhandgreep (hulphandgreep)
(Fig. 2)
LET OP:
• Schakel het gereedschap altijd uit en haal het netsnoer
uit het stopcontact alvorens de zijhandgreep te
installeren of te verwijderen.
• Zorg dat de zijhandgreep stevig bevestigd is.
Schroef de zijhandgreep goed vast op het gereedschap.
De zijhandgreep kan aan beide zijden van het
gereedschap worden bevestigd.
Spadehandgreep (Fig. 3 en 4)
De spadehandgreep kan in een willekeurige positie
worden geïnstalleerd zoals afgebeeld. Om de positie te
veranderen, draait u de zeskante bouten (aan beide
zijden) met een inbussleutel los, en vervolgens draait u
de spadehandgreep naar de gewenste positie. Draai
daarna de zeskante bouten weer goed vast. Nadat de
handgreep is vastgezet, moet u de inbussleutel weer in
de sleutelhouder opbergen.
LET OP:
• Bevestig de spadehandgreep niet voorbij de limieten
die op de tekening door de pijl zijn aangegeven.
Pas op dat uw hand niet in de handgreep vast komt te
zitten. Houd uw hand weg van de boorkop, omdat er
anders gevaar is voor ernstige ongelukken.
• Draai de zeskante bouten (aan beide zijden) van de
spadehandgreep altijd goed vast.
De positie van de schakelaarhandgreep afstellen
(Fig. 5)
Voor
het
bedieningsgemak
schakelaarhandgreep 90° naar links of naar rechts
draaien. Trek eerst de stekker van het gereedschap uit
het stopcontact. Druk de vergrendelknop in en draai de
handgreep totdat het
overeenkomt met het teken op het motorhuis. De
handgreep wordt dan in deze positie vergrendeld.
Werking van de schakelaar (Fig. 6)
LET OP:
Alvorens het netsnoer aan te sluiten, moet u altijd
controleren of de trekkerschakelaar goed werkt en bij
loslaten naar de "OFF" positie terugkeert.
Om
het
gereedschap
trekkerschakelaar gewoon in. Laat de trekkerschakelaar
los om te stoppen.
18
kunt
u
teken op de vergrendelknop
te
starten,
drukt
u
Gebruik van de omkeerschakelaar (Fig. 7 en 8)
LET OP:
• Controleer
altijd
gereedschap te gebruiken.
• Verander
de
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Indien u
de draairichting verandert terwijl de boor nog draait,
kan het gereedschap schade oplopen.
Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen
van
omkeerschakelaar in vanaf de A-zijde voor rechtse
draairichting, of vanaf de B-zijde voor linkse draairichting.
Veranderen van de snelheid (Voor Model DA4031)
(Fig. 9)
Met
de
snelheidsregelknop
snelheidsbereiken
vergrendelknop in en draai de snelheidsregelknop zodat
de wijzer naar positie 1 of positie 2 wijst.
Positie 1: 300 min
Positie 2: 1 200 min
LET OP:
• Verander de positie van de snelheidsregelknop alleen
nadat het gereedschap volledig tot stilstand is
gekomen. Indien u de draaisnelheid verandert terwijl
de boor nog draait, kan het gereedschap schade
oplopen.
• Stel de snelheidsregelknop altijd nauwkeurig op de
juiste positie in. Indien u het gereedschap gebruikt met
de snelheidsregelknop halverwege tussen positie 1 en
positie 2 ingesteld, kan het gereedschap schade
oplopen.
Koppelbegrenzer (Voor Model DA4031)
De koppelbegrenzer zal in werking treden wanneer een
bepaald koppelniveau wordt bereikt (voor lage-toeren
instelling: positie 1). De motor zal dan ontkoppelen van
de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal de boor stoppen
met draaien.
Vasthouden van het gereedschap (Fig. 10 en 11)
LET OP:
Dit gereedschap heeft een groot vermogen. Aangezien
een hoge torsie wordt voortgebracht, is het belangrijk dat
u het gereedschap stevig vasthoudt en het goed stut.
Houd het gereedschap vast met één hand bij de
schakelaarhandgreep en met de andere hand bij de
de
spadehandgreep. Wanneer u een groot gat boort met
een zelfvoedende boor e.d., moet u de zijhandgreep
(hulphandgreep) als een steun gebruiken om een veilige
controle over het gereedschap te kunnen behouden.
Wanneer u in voorwaartse richting (rechtse draairichting)
boort, moet u het gereedschap stutten om terugslag naar
links te voorkomen in geval de boor klem raakt. Wanneer
u in omgekeerde richting boort, moet u het gereedschap
stutten om terugslag naar rechts te voorkomen. Wanneer
u de boor uit een gedeeltelijk geboord gat wilt
verwijderen, moet u het gereedschap goed stutten
alvorens de draairichting om te keren.
de
de
draairichting
draairichting
alleen
de
draairichting.
kunt
vooraf
selecteren.
–1
–1
alvorens
het
nadat
het
Druk
de
u
twee
Druk
de

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Da4031

Table of Contents