Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita DA4030 Instructions Manual

Angle drill
Hide thumbs Also See for DA4030:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1
Vastdraaien
2
Boorkopsleutel
3
Zijhandgreep
4
Spadehandgreep
5
Sleutelhouder
6
Losdraaien
7
Inbussleutel
8
teken
9
Motorhuis
10 Vergrendelknop
11 Handgreep

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Boorcapaciteiten
Hout
Lepelboor.............................................................................................. 38 mm
Zelfvoedende boor................................................................................ 65 mm
Gatenzaag ............................................................................................
Staal ........................................................................................................ 13 mm
-1
Toerental onbelast (min
Totale lengte ............................................................................................... 417 mm
Totale lengte (spadehandgreep uitgestrekt) ............................................... 491 mm
Netto gewicht .............................................................................................. 4,8 g
• In
verband
met
ontwikkeling behouden wij ons het recht voor
bovenstaande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopkontakt worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor
uw
veiligheid
Veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Volg de veiligheidsvoorschriften voor boren ALTIJD
strict op en laat u NIET misleiden door gemak of ver-
trouwdheid met het product (verworven na langdurig
gebruik). Als u dit elektrisch gereedschap op een
onveilige of onjuiste manier gebruikt, bestaat er
gevaar voor ernstige persoonlijke verwonding.
1.
Gebruik de hulphandgrepen die bij het gereed-
schap werden geleverd. Als u de controle over het
gereedschap verliest, kan dit leiden tot ernstig per-
soonlijk letsel.
Verklaring van algemene gegevens
12 Drukken
13 Trekkerschakelaar
14 Omkeerschakelaar
15 A-zijde
16 Rechtsom
17 B-zijde
18 Linksom
19 Snelheidsregelknop
20 Wijzer
21 Vergrendelknop
22 Terugslag
) .......................................................................... 1 200
ononderbroken
research
dient
u
de
bijgevoegde
DA4030
en
2.
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde hand-
grepen vast wanneer u boort op plaatsen waar
de boor met verborgen elektrische bedrading of
met het netsnoer van het gereedschap in contact
kan komen.
Door contact met een onder spanning staande
draad zullen de metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
3.
Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de
voeten hebt. Controleer of er zich niemand bene-
den u bevindt wanneer u het gereedschap op
een hoge plaats gaat gebruiken.
4.
Houd het gereedschap stevig vast.
5.
Houd uw handen uit de buurt van draaiende
onderdelen.
6.
Laat het gereedschap niet achter terwijl het nog
in bedrijf is. Bedien het gereedschap alleen wan-
neer u het met beide handen vasthoudt.
7.
Raak de boor of het werkstuk niet aan onmiddel-
lijk na het gebruik. Deze kunnen erg heet zijn en
brandwonden veroorzaken.
8.
Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem de nodige voor-
zorgsmaatregelen tegen inademing van stof en
contact met de huid. Volg de veiligheidsinstruc-
ties van de leverancier van het materiaal op.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
23 Voorwaarts
24 Boor draait in voorwaartse
richting (rechtsom)
25 Draairichting omkeren
26 Boor draait in omgekeerde
richting (linksom)
27 Limietstreep
28 Schroevendraaier
29 Borstelhouderdop
DA4031
38 mm
Hoog:
65 mm
Laag:
118 mm
152 mm
13 mm
Hoog:
1 200
Laag:
300
462 mm
536 mm
5,6 kg
17

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Da4031

Table of Contents