Download  Print this page

Advertisement

– Bij het bereiken van de max. vulstand
schakelt het apparaat automatisch uit.
– Na het beïindigen van het natzuigen:
Vlotter, schakelaar en eventueel af-
voerpomp met een vochtige doek reini-
gen en afdrogen.
Droogzuigen
LET OP
Voor het droogzuigen: afvoerpomp demon-
teren en vlakvouwfilter inbouwen.
Instructie: Bij het droogzuigen moet alge-
meen een vlakvouwfilter gebruikt worden.
Algemeen
LET OP
Bij het zuigen mag de vlakvouwfilter nooit
verwijderd worden.
– Bij het opzuigen van fijn stof kan ook
nog een papieren filterzak, een vliesfil-
terzak of een membraanfilter gebruikt
worden.
Afvoerpomp demonteren
 Netstekker van de afvoerpomp uittrek-
ken.
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
Afbeelding
 Kabelhouder van de afvoerpomp ver-
wijderen en vervangen door de afsluit-
plaat.
 Voorfilter over de zuigopening trekken
en verwijderen.
 Wartelmoer van de afvoerpomp los-
schroeven.
 Afvoerpomp en kunststof inzetstuk uit
het reservoir nemen.
Afbeelding
 Afsluitdop in de plaats van de afvoer-
slang aanbrengen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Vlakvouwfilter inbouwen
Instructie: Een vlakvouwfilter behoort niet
tot het leveringspakket.
 Filterafdekking openen.
 Filter voor grof vuil eruit nemen.
 Vlakvouwfilter inbouwen.
 Filterafdekking sluiten, moet hoorbaar
in elkaar sluiten.
Borstelstrook inbouwen
Afbeelding
 Borstelstrook uitbouwen.
 Borstelstrook inbouwen.
Papieren filterzak/vliesfilterzak
aanbrengen
Instructie: Een papieren filterzak c.q. vli-
esfilterzak behoort niet tot het leverings-
pakket.
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Filterzakken van papier of vlieseline
aanbrengen.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Membraanfilter monteren
Instructie: Een membraanfilter behoort
niet tot het leveringspakket.
Instructie: Bij gebruik zonder papieren fil-
terzak c.q. vliesfilterzak moet een mem-
braanfilter gebruikt worden om de zuigkop
te beschermen.
Afbeelding
 Zuigkop ontgrendelen en wegnemen.
 Membraanfilter over de rand van het re-
servoir trekken.
 Zuigkop eropzetten en vergrendelen.
Instelling hoogte van de vloersproeier
 Instelschroef met de wijzers van de klok
draaien: Hoge stand van de
vloersproeier
 Instelschroef tegen de wijzers van de
klok draaien: Lage stand van de
vloersproeier
Clipverbinding
Afbeelding
De zuigslang is van een clip-systeem voor-
zien. Alle C-40/C-DN-40 accessoires kun-
nen worden aangesloten.
GEVAAR
Verwondings- en beschadigingsgevaar! De
contactdoos is enkel bestemd voor de di-
recte aansluiting van de afvoerpomp aan
de zuiger. Elk ander gebruik van de con-
tactdoos is niet toegestaan.
– 3
NL

Bediening

39

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher NT 611 MWF

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: