Download  Print this page

Pioneer IDK-80 Operating Instructions Manual page 26

Control dock for ipod
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bedankt voor het aanschaffen van dit Pioneer-
product.
Lees deze gebruiksinstructies door om u ervan te verzekeren dat u in staat bent om
uw model op de juiste wijze te bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed als
referentiemateriaal na deze te hebben doorgelezen.
Inhoud
Bovenpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Achterpaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt
verwijderen. Er bestaat een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem
voor de juiste behandeling, het opnieuw bruikbaar maken en de recycling van
gebruikte elektronische producten.
In de 25 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen kunnen particulieren hun
gebruikte elektronische producten gratis bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen of
een verkooppunt (indien u aldaar een gelijkwaardig nieuw product koopt) inleveren.
Indien u zich in een ander dan bovengenoemd land bevindt kunt u contact opnemen
met de plaatselijke overheid voor informatie over de juiste verwijdering van het product.
Zodoende zorgt u ervoor dat het verwijderde product op de juiste wijze wordt behandeld,
opnieuw bruikbaar wordt gemaakt, t gerecycleerd en het niet schadelijk is voor de
gezondheid en het milieu.
2
Du
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Het apparaat reinigen . . . . . . . . . . . . . .6
K058_Du

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Pioneer IDK-80