Download Print this page

Energiezuinigheid - Electrolux EHH3320NVK User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

10. ENERGIEZUINIGHEID

10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
Type kooktoestel
Aantal kookzones
Verwarmingstechnologie
Diameter ronde kookzo‐
nes (Ø)
Energieverbruik per kook‐
zone (EC electric coo‐
king)
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten -
Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
Middenvoor
Middenachter
Middenvoor
Middenachter
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
• Zet uw kookgerei op de kookzone
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
• Plaats het kookgerei precies in het
• Gebruik de restwarmte om het eten
gemarkeerd met het symbool
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
op de pan.
voordat u deze activeert.
kookzones.
midden van de kookzone.
warm te houden of te smelten.
NEDERLANDS
19
EHH3320NVK
Ingebouwde
kookplaat
2
Inductie
21,0 cm
14,5 cm
176,9 Wh / kg
178,1 Wh / kg
177,5 Wh / kg
niet weg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EHH3320NVK