Download  Print this page

Advertisement

nEDERlanDs
94
, Wanneer de verwarmingsplaat of de bodem van de pan de ingestelde
temperatuur heeft bereikt, stopt de temperatuur op het display met
knipperen. Het apparaat behoudt de ingestelde temperatuur en u
kunt intussen iets anders gaan doen.
Opmerking: Als gevolg van een wisselende omgevingstemperatuur kan het
gebeuren dat de temperatuur opnieuw gaat knipperen.
Opmerking: Als u de knoppen voor het verhogen en verlagen van de
temperatuur tegelijkertijd kort ingedrukt houdt, wordt de temperatuur opnieuw
ingesteld op nul ('- -').
Opmerking: Als u de knoppen voor het verhogen en verlagen van de
temperatuur tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt houdt, schakelt het apparaat
tussen °C en °F.
Opmerking: U kunt de temperatuur ook instellen wanneer het apparaat in
werking is. Als u een hogere temperatuur instelt, gaat de temperatuur weer
knipperen.
Temperatuurstanden
-
Smelten: 40°C/104°F*
-
Warmhouden: 70°C/158°F*
-
Sudderen: 90°C/194°F*
-
Koken: 110°C/230°F*
-
Stomen: 130°C/266°F*
-
Braden: 175°C/347°F*
-
Turbo: 250°C/482°F** (om ingrediënten snel te verwarmen of grote
hoeveelheden ingrediënten te bakken)
* geeft de temperatuur op de bodem van de pan aan
** geeft de temperatuur van de verwarmingsplaat aan
3
Druk op de knoppen voor het verlengen en verkorten van de tijd
om de gewenste kooktijd in te stellen. U kunt een tijd instellen van 1
tot 99 minuten.
De ingestelde tijd verschijnt op het display.
,
Opmerking: Hoe langer u de knop ingedrukt houdt, hoe sneller de tijd wordt
aangepast.
Opmerking: U kunt de tijd ook aanpassen wanneer het apparaat in werking is.
Opmerking: Als u de knoppen voor het verlengen en verkorten van de tijd
tegelijkertijd kort ingedrukt houdt, wordt de tijd opnieuw ingesteld op 00:00.
Tip: Wanneer u vertrouwder met het apparaat bent geworden en u uw eigen
recepten wilt bereiden, kunt u het apparaat ook gebruiken zonder de timer in
te stellen. In dat geval de loopt de tijd op vanaf nul en blijft het apparaat 99
minuten werken of tot u het apparaat uitschakelt. Als u tijdens het koken op
de start-/pauzeknop drukt zonder dat de timer was ingesteld, wordt de timer
opnieuw ingesteld op 00:00.
4
Druk op de start-/pauzeknop om het koken te starten.

Advertisement

   Also See for Philips HR1040

   Related Manuals for Philips HR1040

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: