Download  Print this page

Advertisement

Het apparaat gebruiken
Zie het receptenboek en bezoek onze website www.philips.com/
homecooker voor tips en recepten.
Het bedieningspaneel gebruiken
1
Druk op de aan/uitknop.
De temperatuur die op het display verschijnt, is '- -'. De getoonde tijd
,
is 00:00.
Opmerking: Als u het apparaat 10 minuten niet gebruikt, gaat het in
stand-bymodus om energie te besparen. In deze modus knippert de start-
/pauzeknop iedere 10 seconden. Druk op de start-/pauzeknop om het
apparaat weer in te schakelen.
Opmerking: Als het apparaat nog heet is maar bezig is met afkoelen, gaat het
apparaat in stand-bymodus om energie te besparen. Het 'verwarmingsplaat
heet'-lampje brandt zolang de plaat heet is. Druk op de start-/pauzeknop als u
het apparaat weer wilt inschakelen.
Opmerking: Als u het apparaat uitschakelt of als u de stekker van het
apparaat uit het stopcontact haalt, dooft het 'verwarmingsplaat heet'-lampje.
De verwarmingsplaat kan echter nog steeds heet zijn.
2
Druk een of meerdere keren op de knoppen voor het verhogen
of verlagen van de temperatuur om de vereiste temperatuur in te
stellen.
De ingestelde temperatuur verschijnt op het display. De temperatuur
,
knippert om aan te geven dat het apparaat wordt opgewarmd tot de
ingestelde temperatuur.
, Wanneer het rode 'verwarmingsplaat heet'-lampje op het display
gaat branden, is de verwarmingsplaat heet. Raak de verwarmingsplaat
niet aan.
nEDERlanDs
93

Advertisement

   Also See for Philips HR1040

   Related Manuals for Philips HR1040

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: