Download  Print this page

Advertisement

nEDERlanDs
100
5
Plaats het stoomplateau in de stoommand (1) en plaats het deksel op
de stoommand (2).
6
Duw het netsnoer in de snoeropbergruimte.
7
Berg het apparaat op een droge, vlakke en stabiele ondergrond op, bij
voorkeur het aanrechtblad in uw keuken.
Accessoires bestellen
Bezoek onze Online Shop op www.shop.philips.com/service voor
accessoires voor dit apparaat.Als de Online Shop niet beschikbaar is
in uw land, gaat u naar uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum.
Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land als u
problemen ondervindt bij het verkrijgen van accessoires voor het apparaat.
U vindt de contactgegevens in het 'worldwide guarantee'-vouwblad.
Tip: U kunt de HomeCooker ook gebruiken in combinatie met de speciaal
ontworpen snijtoren (HR1055/HR1056). Deze snijtoren snijdt en raspt
groenten zoals komkommers, wortels, prei en uien, alsook aardappelen en
bepaalde soorten kaas en vlees. De verwerkte ingrediënten vallen direct in
de pan van de HomeCooker. Bestel de snijtoren in de Online Shop door op
www.shop.philips.com/service te zoeken naar HR1055/HR1056 of kijk
op www.philips.com/homecooker.
Garantie en service
Philips biedt garantie op zijn producten tot twee jaar na de aankoopdatum.
Materiaal- en constructiefouten zullen worden gerepareerd of het product
wordt vervangen op kosten van Philips mits overtuigend bewijs van
aankoop wordt overgelegd.
Voor vervangende producten en gerepareerde onderdelen geldt een
garantietijd die gelijk is aan de resterende tijd van de oorspronkelijke
garantie, met een minimum van zes maanden.
De garantie is niet van toepassing op defecten die zijn ontstaan door
ongevallen, onjuist gebruik, onjuist onderhoud of normale slijtage.
De voorwaarden van de garantie vormen geen uitsluiting, beperking of
aanpassing van uw wettelijke rechten.
Als u denkt dat uw product defect is, neem dan contact op met uw
plaatselijke Consumer Care-hotline. U vindt de telefoonnummers van de
Consumer Care-hotline op www.philips.com/support .

Advertisement

   Also See for Philips HR1040

   Related Manuals for Philips HR1040

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: