Download Print this page

Makita DHP484 Instruction Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

1.
sluchu.
sluchu.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
práce nástroje ani obrobku. Mohou být velmi
10.
nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon-
dodavatele materiálu.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
pro akumulátor
1.
2.
3.
nebo dokonce výbuchu.
4.
zraku.
5.
Akumulátor nezkratujte:
(1)
materiálem.
(2)
(3)
poruchu.
-
6.
-
7.
8.
9.
10.
-
-
-
-
11.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
akumulátory Makita.
nosti akumulátoru
-
1.
-
akumulátor.
2.
3.
nechejte horký akumulátor zchladnout.
4.
-
30
-
-
-
-
-
-

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DHP484