Kellonajan Asetus - Philips AJ 3140 FAMILY User Manual

Dual alarm clock radio
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Huolto
HUOLTO
– Jos et aio käyttää kelloradiota pitkään aikaan,
katkaise siitä virta irrottamalla pistotulppa
pistorasiasta. Poista tällöin myös paristo, sillä se
voi vuotaa ja vahingoittaa kelloradiota.
– Puhdista sormenjäljet, pöly ja lika kelloradiosta
pehmeää, puhdasta, kostutettua liinaa tai
säämiskää käyttäen. Älä käytä puhdistusaineita,
jotka sisältävät benseeniä, tinneriä, yms., sillä ne
saattavat vahingoittaa kelloradion koteloa.
– Suojaa kelloradio sateelta, kosteudelta ja suurelta
kuumuudelta turvallisuuden ja laitteen
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.
Ympäristönsuojelutietoja
Pakkauksesta on jätetty pois kaikki tarpeeton
pakkausmateriaali. Tuotteen valmistaja on tehnyt
kaikkensa pakatakseen laitteen siten, että
pakkaukseen käytetyt kolme materiaalityyppiä
voidaan helposti erottaa toisistaan: pahvi
(laatikko), solupolystyreeni (suojakappale) ja
polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovilevy).
Tämän tuotteen valmistusaineet ovat
kierrätyskelpoisia, mikäli tuotteen purkamisen
suorittaa tehtävään erikoistunut huoltoliike.
Noudata pakkausmateriaalien, kuluneiden
paristojen ja vanhojen laitteiden poistossa
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Kello / Radio

KELLONAJAN ASETUS

Kellonäyttö
Kellonaika näkyy ja herätysten kytkentä näkyy myös
näytöstä. Herätysosoittimet syttyvät näyttöön
kytkennän mukaisesti merkkien ALARM 1 ja ALARM 2
viereen.
1. Paina ja pidä alhaalla aikanäppäintä TIME.
2. Suorita tuntien ja minuuttien asetus ja säätö
näppäinten 4 ja 7 avulla.
– Kun näppäintä 7 painetaan, aika lisääntyy
nopeasti minuuteista tunneiksi. Vapauta näppäin
7, kun asetus on säätynyt oikeaksi.
– Voit tarvittaessa säätää aikaa hitaasti
taaksepäin minuutin kerrallaan painamalla
näppäintä 4.
RADIO
Kelloradiota voidaan käyttää myös pelkästään
radiona.
1. Aseta RADIO-kytkin kytkentäasentoon ON.
2. Valitse haluamasi aaltoalue BAND-kytkintä käyttäen.
3. Viritä radio haluamasi radioaseman kohdalle
käyttäen viritysnuppia TUNING.
4. Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
äänenvoimakkuusnuppia VOLUME.
5. Kun haluat katkaista radion toiminnan, siirrä
RADIO-kytkin kytkennän katkaisuasentoon OFF.
Antenni:
– Käytä kelloradion omaa johtoantennia FM-
lähetysten (ULA) vastaanottamiseen. Säädä
johtoantennia hieman, mikäli tarpeen, parhaan
mahdollisen kuuluvuuden varmistamiseksi.
– Kelloradiossa on sisäänrakennettu antenni
MW/LW-lähetysten (KA) vastaanottamiseen.
Kuuluvuuden parantamiseksi yksinkertaisesti muuta
kelloradion asentoa hiukan. Älä aseta kelloradiota
metallipinnoille, sillä ne heikentävät MW/LW-
lähetysten kuuluvuutta.
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips AJ 3140 FAMILY

  Related Manuals for Philips AJ 3140 FAMILY

Table of Contents