Download Print this page

Általános Tudnivalók; Az Óra Beállítása - Philips AQ 6688/14 Instructions For Use Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Alapállapotba állítás
Ha külsõ elektromos hatás miatt – például elektrosztatikusan
feltöltõdik a készülék a szõnyegtõl vagy viharban – nem
megfelelõen mûködik a kijelzõ vagy más elektronikus funkciók,
akkor lehetõsége van arra, hogy alapállapotba állítsa a
készüléket az összes adat (hangolási lépésköz, beprogramozott
állomások) törlésével és ismételt megadásával.
• Egy golyóstoll hegyével nyomja meg a kazettatartó
hátoldalán lévõ RESET gombot.
Reteszelés
Van a készüléken egy gomb, melynek segítségével reteszelni
lehet az elõlapon lévõ kezelõgombokat, elkerülve így, hogy
véletlenül megnyomja valaki, miközben Ön hallgatja, illetve
nem hallgatja a rádiót.
1 Nyomja meg a LOCK gombot.
™ Ha megnyomja a reteszelés gombot, a kijelzõn a
jelzés látszik.
2 Ha meg akarja szüntetni a reteszelést, nyomja meg ismét a
LOCK gombot.
™ A
jelzés eltûnik a kijelzõrõl.
40
AQ 6688 /14 - page 40
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA
AZ ÓRA KIJELZÕJE
Az óra kijelzése történhet 12-órás és 24-órás rendszerben.
A másodperceket a ':' kettõspont felvillanása jelzi, de láthatók
a 12 szegmenses analóg óra-kijelzõn is, ahol az egyes
szegmensek 5 másodpercnek felelnek meg.
1 Óra üzemmódban nyomja meg az ENTER gombot.
™ Az óra számjegyei 5 másodpercig villognak.
2 Ha be akarja állítani az óra/perc értékét, nyomja meg a
illetve
gombot olyankor, amikor még villog a kijelzõ.
MIN
™ Ha ujjával lenyomva tartja a
gombot, az óra értéke
HR
folyamatosan változik 1-12, illetve 0-23 közötti szám
formájában. Amikor megközelítõen beállította az óra
értékét, engedje el a
gombot.
HR
™ Ha ujjával lenyomva tartja a
gombot, a perc értéke
MIN
gyorsan, folyamatosan nõ. Ismételten, röviden nyomja
meg, ha lassabban akarja beállítani a perc értékét.
3 Az óra beállítását az ENTER gomb ismételt megnyomásával
hagyja jóvá.
™ Az óra számjegyei nem villognak tovább.
HR

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ 6688/14

This manual is also suitable for:

Aq 6688