Download  Print this page

Eerste Gebruik; De Batterijen Vervangen; De Klok Instellen; De Voice Tracer Uitschakelen - Philips LFH 7780 User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

2

Eerste gebruik

2.1
De batterijen vervangen
1
Zorg ervoor dat de Voice Tracer uitgeschakeld is.
Schakel de Voice Tracer uit door in de STOP-modus enkele
2
ogenblikken op de AFSPELEN/PAUZE-knop te drukken. Vervang
de batterijen nooit terwijl de Voice Tracer ingeschakeld is; dit
zou tot defecten of storingen aan het toestel kunnen leiden.
Open het batterijdeksel.
3
Plaats de batterijen in het toestel. Zorg ervoor dat de batterijen
4
(type "AAA") correct in het toestel zijn geplaatst en sluit het
deksel. Druk enkele ogenblikken op de AFSPELEN/PAUZE-knop
om de Voice Tracer in te schakelen.
D Verwijder de batterijen indien de Voice Tracer gedurende lange tijd
niet zal worden gebruikt. Lekkende batterijen kunnen de Voice Tracer
beschadigen. Indien uw Voice Tracer storingen vertoont, verwijder
dan de batterijen even waarna u ze opnieuw in het toestel plaatst.
2.2
De Voice Tracer inschakelen
1
Druk op de AFSPELEN/PAUZE-knop en houd
deze enkele ogenblikken ingedrukt om de
Voice Tracer in te schakelen. De Voice Tracer staat nu in Stop-
modus
1
of modus Klok instellen
Gebruikershandleiding
dvt7780_7790_7890_ifu_en-de-fr-e107 107
1
2
2
.
D De Voice Tracer wordt ingeschakeld in dezelfde modus als waarin hij
werd uitgeschakeld. Als de tijd niet is ingesteld, zal de Voice Tracer
in de modus Klok instellen worden ingeschakeld. De Voice Tracer zal
naar de Stop-modus overschakelen nadat u de tijd heeft ingesteld of
wanneer u op de STOP/MENU-knop drukt. Druk op de REC-knop
en houd deze enkele ogenblikken ingedrukt om het instellen van de
klok over te slagen en onmiddellijk te beginnen met opnemen.
E Wanneer de HOLD-schakelaar in de vergrendelpositie
staat, zal er kort "On Hold" op het display verschijnen, en
wordt het display uitgeschakeld
Tracer door de HOLD-schakelaar in de Off-positie te schuiven.
2.3
De klok instellen
Plaats de Voice Tracer in Stop-modus.
1
Druk op de STOP/MENU-knop en houd deze enkele ogenblikken
2
ingedrukt om naar de Menu-modus over te schakelen. Volg de
instructies in het hoofdstuk Menuopties.
2.4
De Voice Tracer uitschakelen
In de STOP- of FM-radio-ontvangstmodus kunt u de Voice Tracer
uitschakelen door de AFSPELEN/PAUZE-knop enkele ogenblikken
ingedrukt te houden. Schakel uw Voice Tracer uit wanneer u klaar
bent met opnemen of afspelen voor een maximale levensduur van
uw batterijen.
3
3
. Ontgrendel de Voice
10
04/07/2007 10:55:35

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH 7780

This manual is also suitable for:

Lfh 7890Lfh 7790

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: