Download  Print this page

Advertisement

Problém
Podavač ADF podává více listů, listy otáčí nebo
dochází často k uvíznutí papíru.
Odeslaný e-mail nedorazil na cílovou e-
mailovou adresu.
Dokument odeslaný do složky do cílové složky
nedorazil.
Spodní část stránky, kterou jste odeslali, je
oříznuta.
26
Kapitola 3 Odstraňování potíží a podpora zákazníků
Akce k nápravě
Nastavte vodítka tak, aby se opírala o stoh,
ale neohýbala jej.
Maximální počet stránek, který lze vložit do
podavače ADF je 50 nebo méně, v závislosti
na typu média, které je vloženo.
Výstupní zásobník má maximální kapacitu
50 stránek nebo méně. Zajistěte, aby se ve
výstupním zásobníku nehromadilo větší
množství.
Papír musí být v podavači ADF vložen
přesně a rovně.
Pokud byla předloha dříve sešita nebo v ní
jsou otvory, zkontrolujte, zda k sobě nejsou
stránky přilepeny.
Vkládaný typ média možná nevyhovuje
požadovaným specifikacím. Více informací o
specifikacích médií naleznete v Uživatelské
příručce k zařízení HP 9200C Digital Sender.
Pokud jste zadali e-mailovou adresu na
ovládacím panelu, odešlete zprávu znovu a
ujistěte se, že je zadaná adresa správná a
že je ve správném formátu (neobsahuje
mezery, obsahuje požadovaný znak @ a
obsahuje požadovanou tečku).
Odešlete e-mail znovu. Ujistěte se, že je
jméno zadané v poli Od: ve správném
formátu, aby nebyla zpráva odmítnuta a aby
byla zpráva v případě neúspěšného
doručení odeslána zpět.
Požádejte správce sítě o ověření funkčnosti
serveru SMTP.
Odešlete dokument znovu.
Ověřte, zda nebyl změněn název souboru
kvůli vyřešení problému s duplicitním
názvem souboru.
Pokud byl dokument odeslán ze skenovací
plochy, je možné, že je stránka dokumentu příliš
dlouhá. Maximální délka dokumentu pro
skenování ze skenovací plochy je A4 nebo 210 x
297 mm (8,27 x 11,69 palců).
CSWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: