Download Print this page

Advertisement

Problém
Tlačítko Nalézt servery na obrazovce
Nastavení ověřování nenalezlo žádné servery.
Zařízení pro digitální odesílání nefunguje.
Naskenované stránky jsou prázdné nebo
obsahují opakující se vzory.
Kvalita obrazu je špatná.
CSWW
Akce k nápravě
Zkontrolujte, zda se v síti nachází funkční
server LDAP.
Zadejte název hostitele nebo adresu IP
serveru LDAP do textového pole Server
LDAP. Po zadání adresy získáte nastavení
serveru klepnutím na tlačítko Nalézt
nastavení. Potom klepněte na tlačítko Test,
abyste vyzkoušeli, zda software může server
kontaktovat.
Pokud není zkouška serveru úspěšná,
kontaktujte správce sítě, aby vám pomohl
vyřešit problém s komunikací se serverem.
Pokud máte další zařízení pro digitální
odesílání nebo zařízení MFP, která používají
služby HP DSS, lze použít tlačítko
Kopírovat nastavení na kartě Konfigurace
zařízení MFP v Konfiguračním nástroji HP
MFP DSS pro zkopírování nastavení ze
správně fungujícího zařízení, a potom toto
nastavení použít u zařízení pro digitální
odesílání pomocí tlačítka Vložit nastavení.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně
připojen k zařízení a k elektrické zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.
Odstraňte chybové zprávy na displeji
ovládacího panelu.
Zkontrolujte, zda je síťový kabel pevně
připojen k zařízení.
Zkontrolujte, zda svítí jeden ze dvou
zelených indikátorů přímo nad síťovým
portem zařízení.
Zkontrolujte, zda na skenovací ploše již není
vložená stránka.
Zkontrolujte, zda je dokument, který chcete
odeslat, správně umístěn v podavači ADF
(lícem nahoru) nebo na skenovací ploše
(lícem dolů).
Pokud je to možné, zkuste pro zlepšení
kvality obrazu změnit některá nastavení
skenování, například rozlišení nebo typ
souboru.
Odstraňování potíží
25

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: