Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Odstraňování Potíží

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Odstraňování potíží
Následující pokyny využijte pro řešení potíží s instalací zařízení pro digitální odesílání.
Problém
Zařízení pro digitální odesílání neskenuje a je
zobrazena chybová zpráva ZKONTROLUJTE
KABELY. ZKONTROLUJTE ZÁMEK
SKENERU.
Tlačítko Nalézt servery na obrazovce
Nastavení e-mailu nenalezlo žádné servery.
24
Kapitola 3 Odstraňování potíží a podpora zákazníků
Akce k nápravě
Zámek skenovací hlavy je stále v zablokované
poloze. Přepněte jej do odblokované polohy. Viz
část
Krok 4. Odblokování skenovací
Ověřte, zda se v síti nachází funkční server
SMTP.
Klepněte na tlačítko Přidat... na obrazovce
Nastavení e-mailu a zadejte název hostitele
nebo adresu IP serveru SMTP. Po zadání
adresy klepněte na tlačítko Test, abyste
vyzkoušeli, zda software může server
kontaktovat.
Pokud není zkouška serveru úspěšná,
kontaktujte správce sítě, aby vám pomohl
vyřešit problém s komunikací se serverem.
Pokud máte další zařízení pro digitální
odesíláníy nebo zařízení MFP, která
používají služby HP DSS, lze použít tlačítko
Kopírovat nastavení na kartě Konfigurace
zařízení MFP v Konfiguračním nástroji HP
MFP DSS pro zkopírování nastavení ze
správně fungujícího zařízení a potom toto
nastavení použít u zařízení pro digitální
odesílání pomocí tlačítka Vložit nastavení.
hlavy.
CSWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: