Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Krok 10. Ověření Instalace Produktu

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Krok 10. Ověření instalace produktu
Pro zkoušku instalace a konfigurace zařízení použijte následující postup.
1. Na displeji ovládacího panelu zařízení zkontrolujte, zda jsou zobrazeny možnosti E-mail
2. Umístěte dokument lícem nahoru do podavače ADF nebo lícem dolů na skenovací
3. Stiskněte položku E-MAIL na displeji ovládacího panelu.
4. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte své uživatelské jméno a heslo.
5. Pokud nebude vyzváni k přihlášení, stiskněte položku Od: a zadejte svoji e-mailovou
6. Stiskněte položku Komu: a zadejte svoji e-mailovou adresu.
Poznámka
Pro vymazání chybných znaků stiskněte tlačítko
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Stiskněte tlačítko START. Zařízení naskenuje dokument a odešle vám jej jako přílohu e-
9. Opakujte tento postup u možnosti SLOŽKA a ověřte, zda se soubor odesílá do správné
Pokud nebude soubor odeslán správně, zkontrolujte instalaci a konfiguraci produktu. Další
informace naleznete v Uživatelské příručce k zařízení HP 9200C Digital Sender nebo v
Příručce podpory k zařízení HP 9200C Digital Sender.
Pokud bude zkouška úspěšná, je nyní možné skenovat dokumenty a odesílat je na e-
mailovou adresu nebo do složky. Podrobné pokyny k používání všech možností odesílání
naleznete v Uživatelské příručce k zařízení HP 9200C Digital Sender a informace o
konfiguraci všech funkcí digitálního odesílání naleznete v Příručce podpory k zařízení
HP 9200C Digital Sender.
22
Kapitola 2 Nastavení
a Složka.
plochu.
adresu.
mailové zprávy.
složky.
.
CSWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: