Download Print this page

Advertisement

Po vybrání možností se na obrazovce zobrazí zbývající nastavení.
a. Klepněte na tlačítko Nalézt servery. Zobrazí se dialogové okno Vybrat server
b. Vyberte server LDAP, který chcete používat. Zobrazí se informace o vybraném
c. Klepnutím na tlačítko OK přijmete vybraný server. Informace serveru se zadávají na
d. Pro vyzkoušení nastavení klepněte na tlačítko Test. V dialogovém okně Testovat
13. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení faxu.
Tento postup nezahrnuje konfiguraci faxu. Pokud chcete možnost odesílání na fax zapnout,
Poznámka
naleznete pokyny v Příručce podpory k zařízení HP 9200C Digital Sender.
14. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení složky.
15. Pokud chcete zpřístupnit možnost odesílání do složek, zaškrtněte políčko Zapnout
odesílání do složek.
a. Pro přidání nové složky klepněte na tlačítko Přidat.... Zobrazí se dialogové okno
b. Zadejte název složky do textového pole Název aliasu. Tento název se zobrazí v
c. Klepnutím na tlačítko Procházet... vyhledejte umístění složky a přijměte jej
Podporované operační systémy pro cílové složky jsou Windows 98, Windows NT, Windows
Poznámka
2000, Windows Server 2003, Windows XP a Novell NetWare.
d. V rozevíracím seznamu Přístupové údaje vyberte údaje, které chcete pro přístup
e. Klepnutím na tlačítko OK nastavení uložíte. Do seznamu se přidá nová složka.
f.
g. V oblasti Údaje pro přístup k veřejným složkám na kartě Složky, zadejte údaje
16. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení sledu prací.
Tento postup nezahrnuje konfiguraci sledů prací. Pokud chcete možnost odesílání do sledů
Poznámka
prací zapnout, naleznete pokyny v Příručce podpory k zařízení HP 9200C Digital Sender.
17. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení adresování.
CSWW
LDAP, obsahující seznam serverů LDAP v síti. (Je možné, že budete nejdříve
vyzváni k zadání přihlašovacích informací k síti.)
serveru.
obrazovce Nastavení ověřování.
ověřování uživatele zadejte přihlašovací údaje k síti síťového uživatele, abyste
ověřili, zda server LDAP úspěšně získává e-mailovou adresu. Pokud zkouška
nebude úspěšná, kontaktujte správce sítě, aby odstranil potíže v konfiguraci serveru
LDAP.
Přidat předdefinovanou složku.
rozhraní ovládacího panelu zařízení.
klepnutím na tlačítko OK.
do složky použít. Když je vybrána možnost Veřejné, použije program Údaje pro
přístup k veřejným složkám z obrazovky Nastavení složky. Když je vybrána
možnost Uživatel MFP, tak program používá údaje, pomocí kterých se uživatel
přihlásil k zařízení.
Pro přidání více složek opakujte kroky a až e.
pro veřejný přístup k ukládání do složek. Tyto informace jsou vyžadovány před tím,
než bude seznam složek uložen.
Krok 9. Instalace a konfigurace softwaru
19

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: