Download Print this page

Advertisement

6. Po nainstalování souborů softwaru se zobrazí Průvodce konfigurací softwaru pro
7. V části Informace o správci na obrazovce, vyplňte kontaktní informace správce. Pokud
8. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení e-mailu.
9. Nakonfigurujte nastavení e-mailu:
Poznámka
Pokud chcete mít více serverů, je možné vybrat více než jeden podržením klávesy CTRL při
výběru serverů.
10. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení sekundárního
Sekundární e-mail je určen pro řešení, která vyžadují zvláštní zabezpečení. Od normální
Poznámka
funkce e-mailu se liší tím, že vyžaduje pro doručení e-mailu zabezpečovací softwarový
program od jiného výrobce. Konfigurace sekundárního e-mailu není v tomto postupu
uvedena. Pokud chcete možnost sekundárního e-mailu zapnout, naleznete pokyny v
Příručce podpory k zařízení HP 9200C Digital Sender.
11. Klepnutím na tlačítko Další budete pokračovat na obrazovku Nastavení ověřování.
12. Ověřování je důležitou bezpečností funkcí. Společnost HP důrazně doporučuje zapnout
18
Kapitola 2 Nastavení
digitální odesílání HP MFP.
Když je software pro digitální odesílání HP nainstalován poprvé, může po určitou dobu
fungovat ve zkušebním režimu. V části Licence na první obrazovce průvodce
konfigurací bude zobrazena položka „Zkušební licence". V této části je zobrazena
zbývající doba zkušební lhůty. Když zkušební lhůta vyprší, nebude software aktivní,
dokud nebude nainstalována platná licence.
Pro zadání licenčního čísla klepněte na tlačítko Přidat, zadejte licenční kód ze štítku na
disku CD-ROM se softwarem a klepněte na tlačítko OK.
chcete být upozorňování e-mailem na chyby, které vyžadují zásah správce, zaškrtněte
políčko Upozornit správce na kritické chyby.
a. Pro nalezení serverů SMTP v síti klepněte na tlačítko Nalézt servery.
b. V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte server SMTP, který budete používat
pro odesílání e-mailů ze zařízení pro digitální odesílání a klepněte na tlačítko OK.
c. Vyberte server SMTP, který jste přidali, a vyzkoušejte jeho funkčnost klepnutím na
tlačítko Test. Pokud není zkouška úspěšná, kontaktujte správce sítě a zjistěte, zda
je server SMTP funkční.
e-mailu.
možnost ověřování, aby se zabránilo nedovolenému použití. Ověřování však není pro
odesílání dokumentů pomocí zařízení vyžadováno. Pokud nyní nechcete možnost
ověřování zapnout, přejděte ke Kroku 13.
Chcete-li ověřování zapnout, začněte výběrem možnosti z rozevírací nabídky Metoda
ověřování. Toto je metoda, kterou zařízení ověřuje přihlašovací údaje uživatele.
Dostupné jsou následující možnosti.
Žádné
Microsoft Windows
Server LDAP
Novell NDS (pokud je nainstalován klientský software Novell)
Novell Bindery (pokud je nainstalován klientský software Novell)
CSWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: