Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Krok 8. Přiřazení Adresy Ip; Nalezení Adresy Ip V Protokolu Dhcp; Ruční Přiřazení Adresy Ip

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Krok 8. Přiřazení adresy IP
Aby fungovalo správně, je nutné zařízení přiřadit platnou adresu IP v síti. Pokud síť používá
protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), může být adresa IP přiřazena
automaticky. Výchozí nastavení zařízení je protokol DHCP. Pokud nepoužíváte protokol
DHCP, bude nutné přiřadit adresu IP ručně.
Nalezení adresy IP v protokolu DHCP
Pro nalezení adresy IP, kterou protokol DHCP automaticky přiřadil, použijte jeden z níže
uvedených způsobů.
Ruční přiřazení adresy IP
Pokud je nutné přiřadit zařízení adresu IP, postupujte podle těchto pokynů.
1. Stiskněte tlačítko
2. Stiskněte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ.
3. Přejděte dolů a stiskněte položku V/V.
4. Přejděte dolů a stiskněte položku NABÍDKA VESTAVĚNÉHO SERVERU JETDIRECT.
5. Stiskněte položku TCP/IP.
6. Stiskněte položku KONFIG. METODA.
7. Stiskněte položku RUČNĚ.
8. Stiskněte položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
9. Stiskněte položku ADRESA IP a pomocí klávesnice na ovládacím panelu zadejte
16
Kapitola 2 Nastavení
Podívejte se do horního levého rohu displeje ovládacího panelu zařízení pro digitální
odesílání. Vedle slova Připraveno by se měla zobrazit adresa IP.
Pokud se adresa IP na displeji ovládacího panelu nezobrazí, stiskněte tlačítko
na ovládacím panelu. Vyberte nabídku INFORMACE a stiskněte položku
KONFIGURACE. Na dotykové obrazovce se zobrazí informace o konfiguraci zařízení
pro digitální odesílání. Pro zobrazení údajů serveru Jetdirect stiskněte tlačítko OK.
Procházejte informacemi, dokud nenaleznete adresu IP.
N
ABÍDKA
jedinečnou adresu IP zařízení.
na ovládacím panelu.
N
ABÍDKA
CSWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: