Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Krok 7. Konfigurace Nastavení Ovládacího Panelu; Konfigurace Jazyka Ovládacího Panelu; Nastavení Data A času

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Krok 7. Konfigurace nastavení ovládacího panelu
Když je zařízení poprvé zapnuto, zobrazí se na displeji ovládacího panelu výzva k nastavení
jazyka, data a času.
Konfigurace jazyka ovládacího panelu
Ve výchozím nastavení zobrazuje ovládací panel na produktu hlášení v angličtině. Pomocí
nabídek ovládacího panelu lze zařízení nakonfigurovat, aby zobrazovalo zprávy v jiném
podporovaném jazyce. Když je zařízení poprvé zapnuto, zobrazí se na displeji ovládacího
panelu nabídka LANGUAGE. Pro pokračování vyberte jazyk.
Pokud nebude během 60 sekund vybrán žádný jazyk, nastaví se jako jazyk angličtina a
Poznámka
změna nastavení jazyka musí být provedena postupem uvedeným níže.
Chcete-li změnit jazyk ovládacího panelu, postupujte podle těchto pokynů.
1. Stiskněte tlačítko
2. Stiskněte položku CONFIGURE DEVICE (třetí položka v nabídce).
3. Stiskněte položku SYSTEM SETUP (čtvrtá položka v nabídce).
4. Přejděte dolů a stiskněte položku LANGUAGE (poslední položka v nabídce).
5. Stiskněte požadovaný jazyk.
Nastavení data a času
Po nastavení jazyka se na displeji ovládacího panelu zobrazí aktuální datum a čas. Pokud
není datum a čas správný, lze je nastavit stisknutím tlačítka OK. Pokud jsou v pořádku,
stiskněte tlačítko Konec. Po nastavení budou hodiny v zařízení udržovat správný čas.
CSWW
M
na ovládacím panelu.
ENU
Krok 7. Konfigurace nastavení ovládacího panelu
15

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: