Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Identifikace Součástí Zařízení

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Identifikace součástí zařízení
Na následujících ilustracích jsou zobrazena umístění a názvy hlavních součástí produktu.
1
Tlačítko pro uvolnění uvíznutého papíru
2
Ovládací panel
3
Hlavní vypínač
4
Výstupní přihrádka
5
Vstupní přihrádka ADF
6
Kabel ADF
7
Kabel ovládacího panelu
8
Síťový port 10/100Base-T
9
Port EIO
10 Napájecí konektor
11 Zámek skeneru
12 Sériové číslo
CSWW
Krok 2. Požadavky na instalaci a součásti zařízení
9

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: