Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Informace Před Zahájením

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Krok 8: Přiřaďte zařízení adresu IP.
Krok 9: Nainstalujte a nakonfigurujte software.
Krok 10: Zkontrolujte instalaci zařízení.
Informace před zahájením
Během instalace softwaru budete vyzváni ke konfiguraci možností digitálního odesílání. Aby
bylo možné tuto konfiguraci provést, budete potřebovat následující informace:
licenční číslo softwaru ze štítku na disku CD-ROM se softwarem,
název hostitele nebo adresu internetového protokolu (IP) e-mailového serveru
SMTP (jednoduchý protokol pro přenos pošty), který budete používat k odesílání e-mailů
ze zařízení,
název hostitele nebo adresu IP serveru s protokolem LDAP (protokol pro přístup
k adresářovým službám), který bude používán pro získávání e-mailových adres
(volitelné),
umístění složek, které budou nastaveny u funkce odesílání do složky,
název hostitele nebo adresu IP zařízení.
CSWW
Informace před zahájením
3

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: