Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Zdroje Informací; Kontrolní Seznam Instalace

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Zdroje informací
Informace o použití zařízení pro digitální odesílání HP 9200C naleznete v následujících
dokumentačních zdrojích.
Instalační příručka (tento dokument)—Obsahuje podrobné pokyny k instalaci a nastavení
zařízení pro digitální odesílání.
Uživatelská příručka a příručka podpory—Uživatelská příručka k zařízení HP 9200C
Digital Sender (číslo dílu Q5916-90921) obsahuje informace o používání zařízení a
odstraňování potíží. Příručka podpory k zařízení HP 9200C Digital Sender (číslo dílu
Q5916-90941) obsahuje podrobnější pokyny ke konfiguraci a správě. Obě tyto příručky jsou
k dispozici na dokumentačním disku CD-ROM, který se dodává se zařízením. Jsou také k
dispozici na webové stránce http://www.hp.com/support/9200c.
Nápověda online—Konfigurační nástroj HP MFP DSS zahrnuje nápovědu online, která
obsahuje informace o možnostech digitálního odesílání.
Kontrolní seznam instalace
Tato příručka usnadní nastavení a instalaci nového zařízení. Aby byla instalace správná,
proveďte jednotlivé kroky v uvedeném pořadí.
Krok 1: Vybalte zařízení.
Krok 2: Zkontrolujte požadavky na instalaci a součásti zařízení.
Krok 3: Vyměňte kryty ovládacího panelu (volitelné).
Krok 4: Odblokujte skenovací hlavu zařízení.
Krok 5: Připojte síťový kabel.
Krok 6: Připojte napájecí kabel.
Krok 7: Nakonfigurujte nastavení ovládacího panelu.
2
Kapitola 1 Úvod
CSWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: