Download Print this page

Advertisement

1
Úvod
Blahopřejeme vám k zakoupení zařízení Digital Sender HP 9200C, hodnotného přírůstku
pro správu obsahu. Zařízení pro digitální odesílání umožňuje skenovat všechny druhy
dokumentů a potom je odeslat na e-mailové adresy, faxy nebo do síťových složek. Zařízení
pro digitální odesílání lze také nastavit k odesílání dokumentů do cílů sledů prací spolu se
soubory s metadaty, které obsahují informace o sledu prací získané na ovládacím panelu
zařízení. Díky těmto možnostem se může zařízení pro digitální odesílání stát rozhraním pro
různé programy pro správu obsahu, včetně aplikací Microsoft® SharePoint, Documentum,
Filenet a Lotus Domino. Pomocí přídavného softwaru, například HP Autostore, může
zařízení pro digitální odesílání odesílat dokumenty i ve složitějších sledech prací
zahrnujících komponenty, jako je rozeznávání čárových kódů nebo optické rozpoznání
znaků (OCR).
Zařízení pro digitální odesílání obsahuje následující funkce:
Digitální odesílání—Odesílání naskenovaných souborů na e-mailové adresy, faxy, do
síťových složek a složek sledů prací. K provádění funkcí digitálního odesílání slouží
software pro digitální odesílání HP (HP DSS), který je dodáván se zařízením.
Plochý skener—Na skeneru formátu Letter/A4 lze skenovat černobílé i barevné
dokumenty a celou plochu papíru do 1 mm (0,04 palce) od okraje.
Interaktivní ovládací panel s dotykovou obrazovkou—Intuitivní nabídky na
obrazovce a průvodci usadňují provádění úloh digitálního odesílání.
Automatický podavač dokumentů (ADF)—ADF formátu Legal pojme až 50 stránek a
obsahuje zabudovanou jednotku pro oboustranné skenování dvoustranných dokumentů.
Paměť—Zařízení obsahuje paměť s náhodným přístupem (RAM) o velikosti 128
megabajtů (MB).
Pevný disk—Zařízení se dodává s interním pevným diskem pro ukládání dokumentů a
nastavení o velikosti 20 gigabajtů (GB).
Konektivita—Konektivitu zajišťuje port 10/100Base-T a zdokonalený vstupní/výstupní
rozšiřující slot (EIO).
HP Jetdirect Inside—V zařízení je integrován vestavěný tiskový server HP Jetdirect pro
spolehlivou síťovou konektivitu.
CSWW
1

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: