Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Adım 7. Kontrol Paneli Ayarlarını Yapılandırma; Kontrol Paneli Dilini Yapılandırma; Tarih Ve Saati Yapılandırma

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Adım 7. Kontrol paneli ayarlarını yapılandırma
Aygıt ilk kez açıldığında, kontrol paneli ekranında dili, tarihi ve saati ayarlamanızı isteyen
mesajlar görüntülenir.
Kontrol paneli dilini yapılandırma
Ürününün kontrol panelindeki mesajlar, varsayılan değer olarak İngilizce görüntülenir.
Mesajların desteklenen başka bir dilde görüntülenmesini sağlamak için kontrol paneli
menülerini kullanarak ürünü yapılandırabilirsiniz. Ürün ilk kez açıldığında, kontrol paneli
ekranında DİL menüsü görüntülenir. Devam etmek için bir dil seçin.
60 saniye içinde bir dil seçilmezse, dil İngilizce olarak ayarlanır ve dili değiştirmek için
Not
aşağıdaki yordamı kullanmanız gerekir.
Kontrol panelinin dilini değiştirmek için aşağıdaki talimatları izleyin.
1. Kontrol panelinde
2. AYGIT YAPILANDIRMASI'na dokunun (üçüncü menü öğesi).
3. SİSTEM KURULUMU'na dokunun (dördüncü menü öğesi).
4. Listeyi kaydırın ve DİL'e dokunun (son menü öğesi).
5. İstediğiniz dile dokunun.
Tarih ve saati yapılandırma
Dili yapılandırdıktan sonra, kontrol paneli ekranında geçerli tarih ve saat görüntülenir. Tarih
ve saat yanlışsa, ayarlamak için Tamam'a dokunun. Değerler doğruysa Çıkış'a dokunun.
Tarih ve saat ayarlandıktan sonra, aygıttaki gerçek zamanlı saat doğru zamanı gösterecektir.
TRWW
M
düğmesine basın.
ENÜ
Adım 7. Kontrol paneli ayarlarını yapılandırma
15

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: