Download Print this page

Advertisement

Yazılımı yükleyebilmek için sunucuda yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
Not
Ağ sistem gereksinimleri
Digital sending yazılımı için aşağıdaki ağ özellikleri gereklidir:
SMTP ağ geçidinin yerel ağınızda bulunması önerilir. Ancak, posta hizmetleriniz dijital
Not
abone hattı (DSL) üzerinden harici bir Internet servis sağlayıcı (ISS) tarafından sağlanıyor
olsa bile, ürününüzü e-posta işlevi için yapılandırabilirsiniz.
8
Bölüm 2 Kurulum
Windows® 2000 Professional, Server veya Advanced Server; Windows XP Professional;
veya Windows Server 2003 Standard veya Enterprise Server
Fast Ethernet 100Base-TX veya Ethernet 10Base-T
SMTP e-posta ağ geçidi erişimi
İsteğe bağlı kullanıcı kimliği doğrulaması için bir ağ LDAP sunucusuna erişim
TRWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: