Download Print this page

Advertisement

Problem
Nie znaleziono żadnych serwerów po
naciśnięciu przycisku Znajdź serwery na
ekranie Ustawienia uwierzytelniania.
Urządzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentów
(Digital Sender) nie działa.
Zeskanowane strony są puste lub widoczne są
na nich powtarzalne wzory.
Obraz jest niskiej jakości.
PLWW
Sposób działania
Sprawdź, czy w sieci działa serwer LDAP.
Wpisz nazwę komputera głównego lub adres
IP serwera LDAP w polu tekstowym Serwer
LDAP. Po wpisaniu adresu kliknij przycisk
Ustawienia wyszukiwania, aby pobrać
ustawienia serwera. Następnie kliknij
przycisk Testuj, aby sprawdzić, czy
oprogramowanie może połączyć się
z serwerem.
Jeśli test się nie powiedzie, skontaktuj się
z administratorem, aby pomóc rozwiązać
problem z komunikacją z serwerem.
Jeśli inne urządzenia cyfrowej dystrybucji
dokumentów lub urządzenia wielofunkcyjne
korzystają z usługi HP DSS, możliwe jest
wykorzystanie przycisku Kopiuj ustawienia
na karcie Konfiguracja urządzenia MFP
narzędzia konfiguracji HP MFP DSS, aby
skopiować ustawienia z urządzania, które
działa prawidłowo, a następnie wykorzystać
przycisk Wklej ustawienia, aby zastosować
je do danego urządzenia cyfrowej dystrybucji
dokumentów.
Upewnij się, że kabel zasilający jest
bezpiecznie podłączony do urządzenia
i wetknięty do gniazdka zasilania.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Usuń wszystkie komunikaty błędów na
wyświetlaczu panelu sterowania.
Upewnij się, że kabel sieciowy jest dobrze
podłączony do urządzenia.
Sprawdź, czy włączona jest jedna z dwóch
diod bezpośrednio nad portem sieciowym
urządzenia.
Upewnij się, że strona nie jest już umieszczona
na szybie.
Upewnij się, że dokument, który próbujesz
wysłać został prawidłowo umieszczony
w automatycznym podajniku dokumentów
ADF (wydrukiem w górę) lub na szybie
(wydrukiem w dół).
Aby poprawić jakość obrazu, spróbuj
w miarę możliwości zmienić niektóre
ustawienia skanera, np. rozdzielczość lub
typ pliku.
Rozwiązywanie problemów
25

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: