Download Print this page

Advertisement

Rozwiązywanie problemów
Wykorzystaj poniższe instrukcje do rozwiązywania problemów z instalacją urządzenia do
cyfrowej dystrybucji dokumentów (Digital Sender).
Problem
Urządzenie do cyfrowej dystrybucji dokumentów
(Digital Sender) nie skanuje i wyświetlony jest
komunikat o błędzie SPRAWDŹ PRZEWODY.
SPRAWDŹ BLOKADĘ SKANERA .
Nie znaleziono żadnych serwerów po
naciśnięciu przycisku Znajdź serwery na
ekranie Ustawienia poczty elektronicznej.
24
Rozdział 3 Rozwiązywanie problemów i wsparcie klientów
Sposób działania
Blokada głowicy skanera jest wciąż w pozycji
zablokowanej. Przełącz blokadę do pozycji
odblokowanej. Zobacz
Czynność 4. Odblokuj
głowicę
skanera.
Sprawdź, czy w sieci znajduje się działający
serwer SMTP.
Kliknij przycisk Dodaj... na ekranie
Ustawienia poczty elektronicznej i wpisz
nazwę komputera głównego lub adres IP
serwera SMTP. Po wpisaniu adresu kliknij
przycisk Testuj, aby sprawdzić, czy
oprogramowanie może połączyć się
z serwerem.
Jeśli test się nie powiedzie, skontaktuj się
z administratorem, aby pomóc rozwiązać
problem z komunikacją z serwerem.
Jeśli inne urządzenia do cyfrowej dystrybucji
dokumentów (Digital Sender) lub urządzenia
wielofunkcyjne korzystają z usługi HP DSS,
możliwe jest wykorzystanie przycisku Kopiuj
ustawienia na karcie Konfiguracja
urządzenia MFP w narzędziu konfiguracji
HP MFP DSS do skopiowania ustawień
z urządzania, działającego prawidłowo,
a następnie wykorzystanie przycisku Wklej
ustawienia, aby zastosować je w danym
urządzeniu Digital Sender.
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: