Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Czynność 10. Sprawdź Instalację Produktu

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Czynność 10. Sprawdź instalację produktu.
Użyj poniższej procedury, aby sprawdzić instalację i konfigurację urządzenia.
1. Sprawdź, czy na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia pojawiły się opcje E-Mail
2. Umieść dokument wydrukiem w górę w automatycznym podajniku dokumentów (ADF)
3. Dotknij opcji E-MAIL na wyświetlaczu panelu sterowania.
4. Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat, wpisz nazwę i hasło użytkownika.
5. Jeśli nie pojawił się komunikat z prośbą o zalogowanie, dotknij opcji Od: , a następnie
6. Dotknij opcji Do: , a następnie wpisz swój adres e-mail.
Uwaga
Dotknij
7. Dotknij opcji OK.
8. Naciśnij START. Urządzenie zeskanuje dokument i prześle go na adres poczty
9. Powtórz ten proces z użyciem opcji FOLDER, a następnie sprawdź, czy plik jest
Jeśli dokument nie przesyła pliku prawidłowo, sprawdź instalację i konfigurację produktu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia HP 9200C
Digital Sender lub w Przewodniku informacyjnym dla użytkowników HP 9200C Digital Sender.
Jeśli test przebiegnie prawidłowo, możliwe będzie skanowanie dokumentów i wysyłanie ich
na adres poczty elektronicznej lub do folderu. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące
korzystania z opcji wysyłania można znaleźć w Podręczniku użytkownika urządzenia
HP 9200C Digital Sender, a informacje dotyczące konfiguracji funkcji cyfrowej dystrybucji
dokumentów można znaleźć w Przewodniku informacyjnym urządzenia HP 9200C Digital
Sender.
22
Rozdział 2 Konfiguracja
i Folder.
lub wydrukiem w dół na szybie skanera.
wpisz swój adres e-mail.
, aby usunąć nieprawidłowe znaki.
elektronicznej użytkownika w postaci załącznika.
wysyłany do właściwego folderu.
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: