Download Print this page

Advertisement

6. Po zainstalowaniu plików oprogramowania pojawi się Kreator konfiguracji
7. W sekcji Informacje o administratorze wpisz dane kontaktowe administratora.
8. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Ustawienia poczty elektronicznej.
9. Skonfiguruj ustawienia poczty elektronicznej:
Można wybrać nadmiarowo więcej niż jeden serwer, przytrzymując klawisz CTRL w czasie
Uwaga
wybierania serwerów.
10. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Ustawienia pomocniczego adresu
Pomocniczy adres poczty elektronicznej przeznaczony jest do rozwiązań wymagających
Uwaga
dodatkowego bezpieczeństwa danych. Różni się od standardowej funkcji poczty
elektronicznej tym, że do jego działania wymagane jest oprogramowanie innego producenta,
służące do bezpiecznego wysyłania poczty elektronicznej. Poniższa procedura nie obejmuje
konfiguracji pomocniczego adresu poczty elektronicznej. Aby włączyć pomocniczy adres
e-mail, sprawdź instrukcje zawarte w Przewodniku informacyjnym dla użytkowników
HP 9200C Digital Sender.
11. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Ustawienia uwierzytelniania.
12. Uwierzytelnianie jest ważną funkcją bezpieczeństwa. Firma HP zaleca włączenie
18
Rozdział 2 Konfiguracja
oprogramowania HP MFP Digital Sending Software.
Jeśli oprogramowanie HP Digital Sending Software instalowane jest po raz pierwszy,
uruchomione zostanie w trybie próbnym na określony okres czasu. W sekcji Licencje na
pierwszym ekranie Kreatora konfiguracji znajduje się pole „Licencja próbna". W polu tym
wyświetlany jest czas pozostały do końca okresu próbnego. Gdy czas ten się skończy,
oprogramowanie przestanie działać do momentu zainstalowania ważnej licencji.
Aby wprowadzić klucz licencji, kliknij przycisk Dodaj, wpisz kod klucza licencji z etykiety
na dysku CD-ROM z oprogramowaniem, a następnie kliknij OK.
Zaznacz pole wyboru Powiadamiaj administratora o błędach krytycznych, jeśli chcesz
otrzymywać informacje pocztą e-mail o błędach wymagających pomocy administratora.
a. Kliknij Znajdź serwery, aby wyszukać serwery SMTP w sieci.
b. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz serwer SMTP, który ma być użyty do
wysyłania poczty e-mail z urządzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentów (Digital
Sender), a następnie kliknij OK.
c. Wybierz dodany serwer SMTP i kliknij Testuj, aby sprawdzić jego działanie. Jeśli
test się nie powiedzie, skontaktuj się z administratorem sieci, aby sprawdzić, czy
dany serwer SMTP działa.
poczty elektronicznej.
uwierzytelnienia na urządzeniu do cyfrowej dystrybucji dokumentów (Digital Sender),
aby uchronić je przed niepożądanym dostępem. Uwierzytelnianie nie jest jednak
niezbędne do wysyłania dokumentów za pomocą urządzenia Digital Sender. Aby w tym
momencie włączyć uwierzytelnianie, przejdź do Czynności 13.
Aby włączyć uwierzytelnianie, wybierz na początek opcję Metoda uwierzytelniania
z listy rozwijanej. Jest to metoda wykorzystywana przez urządzenie do weryfikacji
danych identyfikacyjnych użytkownika. Dostępne są następujące opcje.
Brak
Microsoft Windows
Serwer LDAP
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: