Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Czynność 8. Przypisz Adres Ip; Odnajdywanie Adresu Ip Dhcp; Ręczne Przypisywanie Adresu Ip

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Czynność 8. Przypisz adres IP
Aby urządzenie działało poprawnie, trzeba mu przypisać prawidłowy adres IP w sieci. Jeśli
sieć korzysta z protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), adres IP może być
przypisany automatycznie. DHCP jest ustawieniem domyślnym w urządzeniu do cyfrowej
dystrybucji dokumentów (Digital Sender). Jeśli protokół DHCP nie jest wykorzystywany,
konieczne jest ręczne przypisanie adresu IP.

Odnajdywanie adresu IP DHCP

Wykorzystaj jedną z poniższych metod, aby poznać adres IP przypisany automatycznie
przez DHCP.
Ręczne przypisywanie adresu IP
Jeśli istnieje potrzeba przypisania adresu IP do urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
1. Naciśnij przycisk
2. Dotknij opcji KONFIGURACJA URZĄDZENIA.
3. Przejdź do opcji WEJŚCIE/WYJŚCIE i dotknij jej.
4. Przejdź do opcji MENU URZĄDZ. WBUD. JETDIRECT i dotknij jej.
5. Dotknij opcji TCP/IP.
6. Dotknij opcji METODA KONFIGURACJI.
7. Dotknij opcji RĘCZNIE.
8. Dotknij opcji USTAWIENIA RĘCZNE.
9. Dotknij opcji ADRES IP i za pomocą klawiatury panelu sterowania wpisz unikatowy
16
Rozdział 2 Konfiguracja
Spójrz w lewy górny róg wyświetlacza panelu sterowania urządzenia Digital Sender.
Adres IP powinien pojawić się obok słowa Gotowy.
Jeśli adres IP nie jest widoczny na wyświetlaczu, naciśnij przycisk
sterowania. Dotknij menu INFORMACJE, a następnie dotknij KONFIGURACJA.
Informacje o konfiguracji urządzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentów (Digital
Sender) pojawią się na ekranie dotykowym. Dotknij przycisku OK, aby zobaczyć dane
Jetdirect. Przeglądaj informacje, aż odnajdziesz adres IP.
M
ENU
adres IP dla urządzenia.
na panelu sterowania.
M
na panelu
ENU
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: