Download Print this page

Advertisement

Czynność 6. Podłącz przewód zasilający
1. Podłącz przewód zasilający do złącza przewodu zasilania urządzenia. Następnie
Urządzenie może pracować z wykorzystaniem zasilania 110/120 V, 60 Hz lub 220/240 V,
Uwaga
50 Hz.
2. Włącz produkt za pomocą przycisku zasilania. Gdy urządzenie się rozgrzeje,
14
Rozdział 2 Konfiguracja
podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka sieciowego prądu zmiennego.
poinformuje o konieczności konfiguracji języka używanego na wyświetlaczu panelu
sterowania urządzenia (patrz
Czynność 7. Skonfiguruj ustawienia panelu
sterowania).
PLWW

Advertisement

Troubleshooting

COMING SOON

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: