Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Czynność 6. Podłącz Przewód Zasilający

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Czynność 6. Podłącz przewód zasilający
1. Podłącz przewód zasilający do złącza przewodu zasilania urządzenia. Następnie
Urządzenie może pracować z wykorzystaniem zasilania 110/120 V, 60 Hz lub 220/240 V,
Uwaga
50 Hz.
2. Włącz produkt za pomocą przycisku zasilania. Gdy urządzenie się rozgrzeje,
14
Rozdział 2 Konfiguracja
podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka sieciowego prądu zmiennego.
poinformuje o konieczności konfiguracji języka używanego na wyświetlaczu panelu
sterowania urządzenia (patrz
Czynność 7. Skonfiguruj ustawienia panelu
sterowania).
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: