Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Czynność 4. Odblokuj Głowicę Skanera

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Czynność 4. Odblokuj głowicę skanera
Głowica skanera jest zablokowana, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie dostarczania
urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby ją odblokować.
1. Otwórz górną pokrywę urządzenia do cyfrowej dystrybucji dokumentów (Digital Sender).
2. Odblokuj głowicę skanera.
3. Zamknij górną pokrywę urządzenia Digital Sender.
12
Rozdział 2 Konfiguracja
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: