Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Czynność 3. Wymień Nakładki Na Panelu Sterowania

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Czynność 3. Wymień nakładki na panelu sterowania
Urządzenie dostarczane jest z zainstalowanymi nakładkami na panel sterowania,
a w opakowaniu mogą się znajdować nakładki w innych językach. Jeżeli to konieczne,
skorzystaj z poniższej procedury, aby wymienić nakładkę panelu sterowania tak, by była
w preferowanym języku.
1. Znajdź dwie nakładki na panelu sterowania.
2. Włóż mały, płaski śrubokręt lub inne cienkie narzędzie do otworu na górnej krawędzi
3. Unieś nakładkę i zdejmij ją z urządzenia.
4. Umieść nową nakładkę na panel sterowania. Dopasuj końce nakładki do otworów,
10
Rozdział 2 Konfiguracja
jednej z nakładek i odciągnij górę od panelu sterowania.
znajdujących się na panelu sterowania i nasuń nakładkę.
PLWW

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: