Download Print this page

HP 9200c Getting Started Manual: Przed Rozpoczęciem

Digital sender.
Hide thumbs

Advertisement

Czynność 6: Podłącz przewód zasilający.
Czynność 7: Skonfiguruj ustawienia panelu sterowania.
Czynność 8: Przypisz adres IP do urządzenia.
Czynność 9: Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie.
Czynność 10: Sprawdź instalację produktu.
Przed rozpoczęciem
W czasie instalacji oprogramowania użytkownik proszony jest o skonfigurowanie opcji
cyfrowej dystrybucji dokumentów. W celu wykonania konfiguracji niezbędne są następujące
informacje:
Klucz licencyjny z etykiety na dysku CD-ROM z oprogramowaniem
Nazwa komputera głównego lub adres IP (Internet Protocol) serwera SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) poczty elektronicznej, który ma służyć do wysyłania wiadomości
e-mail za pomocą urządzenia Digital Sender
Nazwa komputera głównego lub adres IP serwera LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), który ma służyć do pobierania adresów poczty elektronicznej (opcjonalne)
Ścieżki do dowolnych folderów, które mają być zainstalowane dla funkcji wysyłania do
folderu
Nazwa komputera głównego lub adres IP urządzenia do cyfrowej dystrybucji
dokumentów (Digital Sender)
PLWW
Przed rozpoczęciem
3

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: