Download Print this page

Advertisement

Spis treści
Gdzie szukać informacji ............................................................................................................2
Lista kontrolna instalacji ............................................................................................................2
Przed rozpoczęciem ..................................................................................................................3
Czynność 1. Rozpakuj i sprawdź zawartość opakowania ........................................................6
Czynność 2. Wymagania instalacyjne i części produktu ..........................................................7
Wymagania środowiskowe .................................................................................................7
Wymagania systemowe ......................................................................................................7
Opis części produktu ..........................................................................................................9
Czynność 3. Wymień nakładki na panelu sterowania ............................................................10
Czynność 4. Odblokuj głowicę skanera ..................................................................................12
Czynność 5. Podłącz kabel sieciowy ......................................................................................13
Czynność 6. Podłącz przewód zasilający ...............................................................................14
Czynność 7. Skonfiguruj ustawienia panelu sterowania .........................................................15
Konfiguracja języka panelu sterowania ............................................................................15
Konfiguracja daty i godziny ...............................................................................................15
Czynność 8. Przypisz adres IP ...............................................................................................16
Odnajdywanie adresu IP DHCP .......................................................................................16
Ręczne przypisywanie adresu IP .....................................................................................16
Czynność 9. Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie ...........................................................17
Przed rozpoczęciem .........................................................................................................17
Instalacja oprogramowania ...............................................................................................17
Czynność 10. Sprawdź instalację produktu. ...........................................................................22
Rozwiązywanie problemów .....................................................................................................24
Wsparcie klienta ......................................................................................................................28
Oświadczenie o zgodności z normami FCC ...........................................................................29
Indeks
PLWW
Spis treści
iii

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: