Download  Print this page

Advertisement

Prawa autorskie i umowa licencyjna
© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP
Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie
bez wcześniejszego pisemnego
zezwolenia jest zabronione, z wyłączeniem
czynności dozwolonych przez prawa
autorskie.
Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na
produkty i usługi firmy HP, znajduje się
w warunkach gwarancji, dołączonych do
produktów i usług. Żaden zapis
w niniejszym dokumencie nie może być
interpretowany jako dodatkowa gwarancja.
Firma HP nie bierze odpowiedzialności za
znajdujące się w niniejszym dokumencie
jakiekolwiek braki ani też techniczne bądź
redakcyjne błędy.
Numer części: Q5916-90904
Edition 1, 11/2004
Znaki towarowe
Microsoft® oraz Windows® są
zarejestrowanymi w USA znakami
towarowymi Microsoft Corporation.
Pentium® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Intel Corporation lub jej
pododdziałów na terenie Stanów
Zjednoczonych i w innych krajach/regionach

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: