Download  Print this page

Transport; Tárolás; Ápolás és Karbantartás - Kärcher BR 530 Bp User Manual

Scrubbing vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Megállás és leállítás
 Zárja el a vízmennyiség szabályozó-
gombját.
 Tolja még 1-2 m-re előre a készüléket,
hogy ezzel felszívja a maradék vizet.
 Kapcsolókar elengedése.
 Kapcsolja ki a kefeüzem és szívóturbi-
na kapcsolóját.
 Emelje fel a szívófejet.
 A szállító szerkezetet fordítsa lefelé és
reteszelje be.
Vigyázat
A kefe(ék) deformálódásának veszélye. A
készülék leállításakor a kefé(ke)t a futómű
leengedésével tehermentesítse.
A szennyvíz tartály ürítése
Vigyázat
Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével
kapcsolatos helyi előírásokat.
 Vegye ki a szennyvíz leeresztő tömlőt a
tartóból, és helyezze egy megfelelő
gyűjtőtartályba.
 A leeresztő tömlőn található adagoló
megnyitásával eressze le a vizet.
 Majd öblítse ki a szennyvíz tartályt tisz-
ta vízzel.
A tisztavíz tartály ürítése
 A tisztavíz tartály csapját egy alkalmas
eszközzel (pl.egy pénzérmével) nyissa
ki.
Fagyveszély esetén:
 A tiszta víz tartályt és a szennyvíz tar-
tályt ürítse ki.
 A készüléket állítsa le fagyvédett helyen.
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
 Vegye ki a keféket, hogy elkerülje a ke-
fék sérülését.
 Járművel történő szállítás esetén a készü-
léket az adott irányelveknek megfelelően
kell csúszás és borulás ellen biztosítani.
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
Ápolás és karbantartás
Balesetveszély
Sérülésveszély. A készüléken végzendő
munkák előtt a kefeüzem és szívóturbina
kapcsolót kapcsolja ki, és a töltőkészülék
hálózati csatlakozóját húzza ki.
Vigyázat
Rongálódásveszály a készülék számára ki-
folyó víz által. A készüléken történő kar-
bantartási munkák előtt a szennyvíztartályt
és a friss víz tartályt ki kell üríteni.
 A készüléket sík területen állítsa le.
– 9
HU
Fagyvédelem

Transport

Tárolás
197

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: