Download Table of Contents Print this page

Names Of Controls And Functions; Nomi Dei Comandi E Delle Funzioni; Nombres De Los Controles Y Funciones; Navne På Kontroller Og Funktioner - Panasonic CN-GP50N Quick Reference Manual

Portable navigation system

Advertisement

Table of Contents
Names of controls and functions / Nomi dei comandi e delle funzioni / Nombres de los controles y funciones /
Navne på kontroller og funktioner / Nazwy i funkcje elementów sterowania
Display a cristalli liquidi
Microfono
Slot della scheda di memoria SD Inserire una scheda di memoria SD.
Diffusore
Connettore GPS
Pantalla de cristal líquido
Micrófono
Ranura para la tarjeta de memoria SD Inserte una tarjeta de memoria SD.
Altavoz
Conector GPS
LCD
Mikrofon
Sokkel til SD-hukommelseskort Isæt et SD-hukommelseskort.
Højttaler
GPS-forbindelse
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Mikrofon
Gniazdo karty pamięci SD
Głośnik
Złącze GPS
2
Visualizza la schermata di navigazione, la schermata Visualizzatore di immagini, ecc. È possibile
mettere in funzione l'unità sfi orando i tasti a pressione visualizzati.
Entrata comando vocale e microfono per chiamate vivavoce Bluetooth.
Usare questo slot quando si desidera avviare la navigazione, aggiornare i dati e i programmi della
mappa o visualizzare fi le di immagini nel Visualizzatore di immagini.
Emette il suono durante le istruzioni vocali o le chiamate in vivavoce.
Collegare un'antenna GPS esterna (CA-GA60N, opzionale)
Muestra la pantalla de navegación, la pantalla de visor de imágenes, etc. Para controlar la unidad,
puede tocar las teclas táctiles que aparecen.
Entrada de comandos de voz y micrófono para las llamadas manos libres mediante Bluetooth.
Utilice esta ranura cuando desee iniciar la navegación, actualizar datos del mapa y programas o ver
archivos de imágenes en el visor de imágenes.
Salida de sonido de las instrucciones de voz o las llamadas mediante manos libres.
Conecte una antena GPS externa. (CA-GA60N, opción)
Viser navigationsskærmen, billedskærmen etc. Du kan anvende enheden ved at røre de viste
tryktaster.
Stemmekommandoinput og mikrofon til Bluetooth håndfri opkald.
Anvend denne sokkel når du vil begynde navigation, opdatere kortdata og programmer, eller se
billeder med billedviseren.
Giver lyd under stemmeorientering eller håndfri opkald.
Forbind en ekstern GPS-antenne. (CA-GA60N, valgfri)
Wyświetla ekran nawigacyjny, ekran przeglądania zdjęć itd. Jednostkę obsługuje się dotykając
wyświetlone przyciski dotykowe.
Wejście sygnału poleceń głosowych i mikrofonu dla połączeń telefonicznych Bluetooth zestawu głośnomówiącego.
Włóż kartę pamięci SD.
Użyj tego gniazda do rozpoczęcia nawigacji, aktualizowania danych na mapie i programów lub
do przeglądania plików zdjęciowych w programie Picture Viewer.
Odtwarza sygnał dźwiękowy w trakcie kierowania głosem lub połączeń przez zestaw głośnomówiący.
Podłącz zewnętrzną antenę GPS. (CA-GA60N, wyposażenie opcjonalne)
Liquid crystal display
Displays the navigation screen, Picture Viewer
screen, etc. You can operate the unit by touching
the displayed touch keys.
Mic
Voice command input and microphone for Hands-
Free calls.
SD Memory Card slot
Insert an SD Memory Card.
Use this slot when you want to start navigation,
update the map data and programs, or view picture
fi les in Picture Viewer.
Speaker
Outputs sound during voice guidance or Hands-
Free calls.
GPS connector
Connect an External GPS Antenna.
(CA-GA60N, option)

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents