Download  Print this page

Transport; Tárolás; Ápolás és Karbantartás - Kärcher NT 611 Eco KF Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transport

Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
 A szívócsövet a padlófejjel a tartóból ki-
venni. A készüléket hordáskor a hordó-
fogantyúnál és a szívócsőnél fogja meg.
 Járművel történő szállítás esetén a ké-
szüléket az adott irányelveknek megfe-
lelően kell csúszás és borulás ellen
biztosítani.
Tárolás
Vigyázat
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.
Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben
szabad tárolni.
Ápolás és karbantartás
Balesetveszély
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
A durva szennyeződés szűrő/
összehajtható szűrő vagy a távozó
levegő szűrő cseréje
 Nyissa ki a szűrőfedelet.
 A durva szennyeződés szűrőt/össze-
hajtható szűrőt vagy a távozó levegő
szűrőt cserélje ki.
 Zárja be a szűrőfedelet, amelynek hall-
hatóan helyére kell kattannia.
Úszó tisztítása
 Oldja ki és vegye le szívófejet.
 Az úszót ronggyal megtisztítani.
 Helyezze vissza és biztosítsa a szívófejet.
Segítség üzemzavar esetén
Balesetveszély
A készüléken történő bármiféle munka előtt
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
A védőkapcsolót nem lehet
 Ellenőriztesse a dugalj áramellátását
egy elektromos szakemberrel.
 A készülék hálózati csatlakozóját csat-
lakoztassa egy másik áramkör másik
dugalájhoz.
 Értesítse a szervizt.
A védőkapcsoló a porszívó
bekapcsolásakor ismételten
 Értesítse a szervizt.
A szívóturbina nem megy
 A dugaljat és az áramellátás biztosíté-
kát ellenőrizni.
 A készülék hálózati kábelét és hálózati
csatlakozóját ellenőrizni.
 Nyomja meg a védőkapcsoló bekap-
csoló gombját.
 Kapcsolja be a készüléket.
 Ellenőrizze az úszót.
A szívóturbina kikapcsolódik
 Kapcsolja be a vízelvezető szivattyút.
Szívóerő alábbhagy
 Távolítsa el a dugulásokat a szívófúvó-
kából, szívócsőből, szívótömlőből vagy
a durva szennyeződés szűrőből/össze-
hajtható szűrőből.
 Cserélje ki a papír vagy textil porzsákot.
 Kattintsa be helyesen a szűrőfedelet.
 A membránszűrőt folyóvíz alatt tisztítsa
ill. cserélje ki.
 Cserélje ki az összehajtható szűrőt.
 Ellenőrizze a leeresztő tömlő vízzáró-
ságát.
 Ellenőrizze, hogy az összehajtható szű-
rő helyesen van-e behelyezve.
 Ellenőrizze, hogy a durva szennyező-
dés szűrő helyesen van-e behelyezve.
– 5
HU
bekapcsolni
kikapcsol
115

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 611 mwf

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: