Download  Print this page

Polski - Bosch AFS 23-37 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2432-003.book Page 111 Monday, December 7, 2015 9:50 AM
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Bosch Power Tools
Tasfiye
Bahçe aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektronik ve elektrikli aletlere ilişkin
2012/19/EU sıyılı Avrupa yönetmeliği ve
bu yönetmeliğin ulusal hukuka uyarlanmış
hükümleri uyarınca kullanım ömrünü
tamamlamış elektronik ve elektrikli aletler
ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye
amacıyla geri kazanım merkezlerine
gönderilmek zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Wyjaśnienie symboli umieszczonych
na narzędziu ogrodowym
Ogólna wskazówka
ostrzegająca przed
potencjalnym zagrożeniem.
Przed przystąpieniem do pracy
należy przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji.
Należy zwracać uwagę, aby
osoby, przebywające w
pobliżu, nie zostały skaleczone
przez odrzucone podczas pracy
ciała obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy
urządzenia ogrodowego należy
trzymać się w bezpiecznej
odległości od niego.
Należy liczyć się z
wystąpieniem zjawiska
odrzutu.
Przed przystąpieniem do
czynności związanych z
regulacją lub czyszczeniem
narzędzia ogrodowego, w sytuacjach,
gdy narzędzie miałoby zostać
Polski | 111
F 016 L81 230 | (7.12.15)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Bosch AFS 23-37