Download Print this page

Advertisement

Vianmääritys
Seuraavassa on digitaalisen lähettimen asennusongelmiin liittyviä ohjeita.
Ongelma
Digitaalinen lähetin ei skannaa, ja näytössä
näkyy TARKISTA KAAPELIT. TARKISTA
SKANNERIN LUKITUS. -virheilmoitus.
Etsin palvelimia napsauttamalla
Sähköpostiasetukset-ikkunan Etsi palvelimia
-painiketta, mutta yhtään palvelinta ei löytynyt.
24
Luku 3 Vianmääritys ja asiakastuki
Toimenpide
Skannerin lukupää on edelleen
lukitusasennossa. Poista lukitus. Lisätietoja on
kohdassa
Vaihe 4. Skannerin lukupään
vapauttaminen.
Tarkista, että verkon SMTP-palvelin toimii
oikein.
Napsauta Sähköpostiasetukset-ikkunan
Lisää...-painiketta ja kirjoita
SMTP-palvelimen isäntänimi tai IP-osoite.
Kun olet kirjoittanut osoitteen, tarkista, että
ohjelmisto voi muodostaa yhteyden
palvelimeen napsauttamalla
Testaa-painiketta.
Jos palvelimen testaus ei onnistu, ota yhteys
verkonvalvojaan palvelinyhteyden
vianmääritystä varten.
Jos käytössäsi on muita HP DSS -palvelua
käyttäviä digitaalisia lähettimiä tai
MFP-laitteita, voit kopioida oikein toimivan
laitteen asetukset muille laitteille
napsauttamalla ensin
MFP-asetukset-välilehden Kopioi
asetukset -painiketta. Ota kopioidut
asetukset käyttöön napsauttamalla Liitä
asetukset -painiketta.
FIWW

Advertisement

Chapters

Troubleshooting

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: