Download  Print this page

Advertisement

HDMI Видео
Влез/Излез (HDMI Повторувачки блок)
Формат
4 096 × 2 160p @ 23,98/24 Hz
3 840 × 2 160p @ 29,97/30 Hz
3 840 × 2 160p @ 25 Hz
3 840 × 2 160p @ 23,98/24 Hz
1 920 × 1 080p @ 59,94/60 Hz
1 920 × 1 080p @ 50 Hz
1 920 × 1 080p @ 29,97/30 Hz
1 920 × 1 080p @ 25 Hz
1 920 × 1 080p @ 23,98/24 Hz
1 920 × 1 080i @ 59,94/60 Hz
1 920 × 1 080i @ 50 Hz
1 280 × 720p @ 59,94/60 Hz
1 280 × 720p @ 50 Hz
1 280 × 720p @ 29,97/30 Hz
1 280 × 720p @ 23,98/24 Hz
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
720 × 576p @ 50 Hz
640 × 480p @ 59,94/60 Hz
* Овие формати се поддржани од MHL кога на приклучокот HDMI/MHL (VIDEO 2 IN)
поврзувате изворен уред што е компатибилен со MHL.
Дел за MHL
Поддржана верзија на MHL:
Вклучува MHL 2
Максимална струја
900 mA
Дел за iPod/iPhone
DC 5V 1,0 A MAX
8
MK
2D
Рамка
пакување
a
a
a
a
a
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a
a*
a*
a*
Дел за USB
Поддржан формат*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
AAC:
Стандард WMA9:
WAV:
3D
Една до
друга
(Горе и долу)
(Половина)
a
a
a*
a*
a*
a*
a*
a*
a*
a*
a*
32 kbps – 320 kbps, VBR
16 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
40 kbps – 320 kbps, CBR, VBR
8 kHz – 192 kHz, 16 bit PCM
8 kHz – 192 kHz, 24 bit PCM
Над-под
a
a
a*
a*
a*
a*
a*
a*
a*
a*
a*

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony STR-DN1040

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: