Download  Print this page

Advertisement

AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER TVRTKE SONY nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen
za korištenje ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu
bez kvarova, primjerice za korištenje u nuklearnim postrojenjima, za upravljanje zrakoplovima ili
u komunikacijskim sustavima, u kontroli zračnog prometa, kod uređaja za održavanje na životu ili
oružanih sustava, u situacijama u kojima bi kvar SOFTVERA TVRTKE SONY mogao dovesti do smrti,
ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja ili oštećenja okoliša („Aktivnosti visokog rizika"). Tvrtka SONY
i njeni dobavljači odriču se jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, na prikladnost za Aktivnosti
visokog rizika.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
Ovime izričito prihvaćate i pristajete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY isključivo na vlastiti rizik.
SOFTVER TVRTKE SONY isporučuje se „U TRENUTNOM STANJU" bez jamstva, a tvrtka SONY,
njeni dobavljači i davatelji licence SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim nazivom,
„SONY") ODRIČU SE JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI
ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE MOŽE JAMČITI DA SU FUNKCIJE SADRŽANE U SOFTVERU
TVRTKE SONY BEZ POGREŠAKA ILI DA ĆE BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA.
NADALJE, TVRTKA SONY NE MOŽE JAMČITI DA ĆE RAD SOFTVERA TVRTKE SONY
BITI ISPRAVLJEN. OSIM TOGA, TVRTKA SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA KORIŠTENJE
ILI REZULTATE KORIŠTENJA SOFTVERA TVRTKE SONY U POGLEDU ISPRAVNOSTI,
PRECIZNOSTI ILI POUZDANOSTI SOFTVERA. NITI JEDNA USMENA ILI PISANA
INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK
TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI
OPSEG OVOG JAMSTVA. U NEKIM DRŽAVAMA NIJE MOGUĆE IZUZETI JAMSTVA KOJA
SE PODRAZUMIJEVAJU I U TOM SLUČAJU SE GORE NAVEDENI IZUZETAK NE ODNOSI
NA VAS.
Bez ograničenja na gore navedeno, posebno se navodi da SOFTVER TVRTKE SONY nije dizajniran
ili namijenjen za korištenje s bilo kojim drugim proizvodom, osim s PROIZVODOM. Tvrtka SONY
ne jamči da SOFTVER TVRTKE SONY neće oštetiti bilo koji proizvod, softver, sadržaj ili podatke
koje ste stvorili vi ili treća strana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
TVRTKA SONY, NJENI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE SONY (samo za potrebe ovog
ODJELJKA, zajedničkim nazivom, „SONY") NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA
ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA SOFTVERA TVRTKE SONY KOJA NASTAJU KAO REZULTAT
ILI SE TEMELJE NA KRŠENJU IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, KRŠENJU
ODREDBI UGOVORA, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM ZAKONIMA.
TAKVA OŠTEĆENJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK KORIŠTENJA PROIZVODA ILI
POVEZANE OPREME, KVAR I VRIJEME KORIŠTENJA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI TVRTKA
SONY BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVOG OŠTEĆENJA. U SVAKOM SLUČAJU,
ODGOVORNOST TVRTKE SONY PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG EULA
BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN I MOŽE SE DODIJELITI
SOFTVERU TVRTKE SONY.
IZVOZI
Ako SOFTVER TVRTKE SONY koristite ili prenosite u državu u kojoj ne stanujete, morate
se pridržavati odgovarajućih zakona i propisa koji se odnose na izvoz, uvoz i carinu.
10
CR

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony STR-DN1040

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: